Det skjer mye på Ensjø og mer kommer til å skje fremover

Først varslet Frelsesarmeen at de skulle flytte hovedkontoret til Ensjø, så varslet NRK at de flytter hovedkontoret til Ensjø. Det er åpenbart større engasjement for å diskutere NRK enn Frelsesarmeen. Men dette er ikke det eneste som engasjerer folk og partier.

Det nærmer seg nemlig Stortingsvalg og da er det valgkamp. I den forbindelse vil det dukke opp politikere og politisk engasjerte mennesker i mange versjoner som mener mye om mangt. Ofte er fokuset basert på negative ting, manglende grønne områder er et slikt eksempel. Før valgkampen i 2019 var det et oppsving av folk og grupper som kommenterte på de grønne områdene på Ensjø. Nå kan det igjen bli et oppsving av klager og utspill om at det ikke er gjort nok på Ensjø.

Vi som bor på Ensjø holder til i starten på Groruddalen, men likevel nærme sentrum. Det er kort vei til buss og t-bane. Det er enkelt å sykle eller gå til sentrum. De som har bil kommer seg raskt og enkelt ut til E6 og E18, om man skal på tur ut av Oslo. En ideell lokasjon både for mennesker og næringsliv. Det er nok også derfor så mange velger å bosette seg her.

I Bydel Gamle Oslo bor det ca 60.000 innbyggere mellom 0 og 100 år og ca 10.000 av disse bor nå på Ensjø. For å sette dette i perspektiv, så ville Ensjø vært kommune nr 112 om vi organiserte etter antall innbyggere i Norge. Ensjø ville dermed havnet foran 243 norske kommuner.

Området har vokst veldig mye i løpet av 15 år. 5000 leiligheter er bygget her og enda 2000 til, skal det vokse med i de neste 4 til 10 årene. Vi har gått fra å være et næringsområde med bilfokus til å bli en boligby, med de små og store vokse smerter som det medfører. Det er selvsagt ting som ikke er klart enda, men som ordtaket sier «Rom ble ikke bygget på en dag»!

Før alle kommer i gang på sosiale medier eller i aviser om at det ikke skjer noe på Ensjø, så er det greit å kjenne til noen fakta.

Det har skjedd utrolig mye siden 2004, og de siste 2 årene har blant annet dette skjedd:

 • Petersborg barnehage åpnet i august 2019
 • Ensjø Torg med vannspeil og butikker åpnet i oktober 2019
 • Trafikksikkerheten i Gladengveien/Ensjøveien ble bra da lyskrysset kom i drift i februar 2020
 • Ensjø Torg Barnehage er åpnet juni 2020.
 • En del av sentral Tverrforbindelse er i 2020 bygget ferdig langs F21 og ned til Fyrstikkalleen.
 • Østre Bekkedrag er i 2020 etablert fra Grenseveien til Stålverksveien, det er på ca 1.900 kvadratmeter.
 • Hovinenga barnehage åpnet i januar 2021.
 • Ensjø har fått nesten 10.000 kvadratmeter mer park i Vestre parkdrag og Tiedemannsparken som stod ferdig i mai 2021.
 • Det er etablert en liten park på ca. 1.500 kvadratmeter i Grenseveien 95, ferdig i mai 2021.
 • Oslo kommune har i 2020/2021 igjennom forhandlinger ervervet en eiendom på ca 1.400. kvadratmeter ved Malerhaugveien 24/26 som skal benyttes til Østre parkdrag.
 • Grenseveien 95 er bygget om til videregående skole og elevene ved Hartvig Nissen starter opp her i august 2021.

Av ting som er på vei de nærmeste årene:

Det er startet opp et arbeide med klargjøre til bygging av Østre parkdrag og det er gjort beslutninger i Bystyret for å ekspropriere 2 eiendommer på ca 2.000 kvadratmeter, slik at del 1 av parkdraget kan bygges i 2022/2023.

Det er startet opp byggearbeider på Gladengveien 3 til 7 (tidligere Ford) som vil åpne opp for at 2.000 kvadratmeter av Petersborgaksen og Østre parkdrag kan realiseres i 2023

Det er startet opp byggearbeider på Malerhaugveien 20 som vil åpne opp for at 2.300 kvadratmeter av sentraltverrforbindelse og Østre parkdrag kan realiseres i 2023.

Det er startet opp byggearbeider på Malerhaugveien 28 som vil åpne opp for at ca 1.500 kvadratmeter av Østre parkdrag kan realiseres i 2023.

Det er startet opp arbeider med å forberede bygging av sentral tverrforbindelse fra Fyrstikkalleen ned til Østre Parkdrag.

Det er startet opp byggearbeider i Ensjøveien 34 som vil gjøre at Malerhaugen park på 1.500 kvadratmeter kan være ferdig i 2024.

Det er startet opp planarbeid med å bygge boliger på de regulerte eiendommene C11 og D11 (Stålverkshallene) som igjen vil utløse ca 5.000 kvadratmeter til del 2 av Vestre parkdrag. Boligene her kan være ferdige i 2025/2026.

Av andre ting så kan det nevnes at det er 3 nye barnehager under bygging, som åpner i 2023. Arbeidet med å sikre ungdomsskole tomt på Ensjø er startet opp i 2020. Barneskole tomt er kjøpt tidligere.  Både barneskole og ungdomsskole skal være bygget innen 2028 ifølge skolebruksplanen.

Når NRK skal flytte hit om 6-7 år så må selvsagt Ruter sørge for at det legges nye bussruter igjennom området. I Gladengveien langs den åpnede Hovinbekken, er busstoppet allerede laget ferdig. Grunneiere/næringsdrivende skjønner at man må komme i gang med sine prosjekter og noen vil kanskje endre fokus, når man ser at behovet for servicefunksjoner og publikumstilbud vil bli etterspurt.

Det er selvsagt litt slitsomt å bo i et utviklingsområde der det skjer mye transformasjoner og byggearbeider. Det er disse arbeidene som senere åpner opp for de grønne områdene og de boligene som kommer legger grunnlaget og behovet for fremtidige skoler. Barnehage dekningen starter også å bli ganske så bra.

Det kan slås fast at det faktisk skjer mye på Ensjø, husk det når folk sier at det ikke skjer noe! Jeg som skriver Ensjø Aktuell Informasjon er opptatt av å fremsnakke Ensjø og gi deg informasjon om det som skjer og skal skje her.

 

Les om skoler på Ensjø

Les om Barnehager på Ensjø

Les om Vestre Parkdrag og Tiedemannsparken

Les om ekspropriasjonen av tomter til Østre parkdrag

Les om Planen for Østre Parkdrag

Se hvordan Ensjø har forandret seg på 14 år

Frelsesarmeen til Ensjø

 

(Drone foto bilde under til venstre krediteres NRK)