Flertallet i finansutvalget vedtok ekspropriasjon for å kunne bygge Østre Parkdrag på Ensjø

 

Ensjø aktuell informasjon har i mange år fulgt med på og skrevet om parkene, parkdragene og de blå/grønne områdene på Ensjø. De siste månedene har jeg fulgt en politisk sak om å ekspropriere eiendom på Ensjø, for å kunne bygge det regulerte og vedtatte Østre parkdrag.

Det er sjelden man benytter det kraftige virkemiddelet ekspropriasjon. Det er så langt jeg kjenner til første gangen man innstiller på å benytte dette virkemiddelet innenfor Ensjø planen. Jeg tror imidlertid ikke det er siste gangen dette må benyttes på Ensjø, men det kan vi komme tilbake til i en senere sak.

Byrådet fremmet i mars en sak om å ekspropriere deler av 2 eiendommer på Ensjø. Deler av Stålverksveien 2 og en eiendom som ligger mellom bebyggelsen i Malerhaugveien 14,16, 18 og eiendommen Malerhaugveien 20. Saken ble oversendt til finansutvalget for politisk behandling, før den skal fremmes for bystyret. (les mer i lenke nederst i saken)

Som jeg har skrevet om tidligere, så ble saken om ekspropriasjon behandlet i finanskomitéen i møte 8.april. Da ble saken utsatt etter forslag fra Høyre. 27.april var komiteen på befaring på Ensjø og kikket på en av eiendommene som er foreslått ekspropriert. Ensjø aktuell informasjon spekulerte da på motivet til Høyre for å utsette saken.

Torsdag 6.mai var det på nytt behandling av denne saken. På dette møtet ble det med all tydelighet klart at Høyre ikke ønsker denne ekspropriasjonen og to representanter fra partiet i komiteen hadde ordet. De forsøkte å til en løsning der grunneier kunne beholde hele eller deler av sin eiendom og at parkdraget i praksis skulle bli mindre på dette aktuelle området.

I behandlingen ble det klart at finansutvalget sitt flertall innstiller på at ekspropriasjonen av eiendom på Ensjø, som skal bidra til at Østre parkdrag kan bygges, skal gjennomføres. Høyre, FNB og Fremskrittspartiet stemte for sitt eget forslag som i praksis vil sikre at grunneieren kan beholde hele/deler av området som er foreslått ekspropriert.

Det mest interessante med Høyres motvilje er at partiet hadde ansvaret i Oslo når man i bystyret vedtok: Planleggingsprogrammet for Ensjø i 2004. Når man vedtok Veiledende prinsipplan for det offentlige rom (VPOR) på Ensjø i 2007. Når reguleringsplanen for Kjerneområdet på begge sider av Gladengveien ble vedtatt i 2007. Når reguleringsplanen for Østre Parkdrag ble vedtatt i mars 2013. Alle viktige vedtak for de grønne områdene på Ensjø.

Når dagens byråd følger opp vedtatte planer for Østre parkdrag, så er Høyre imot at de skal bygges ut slik som bystyret enstemmig besluttet i 2013.

De fleste av parkene og parkdragene på Ensjø er allerede i minste laget for den fremtidige befolkningsveksten. Etter behandlingen torsdag kveld vil jeg gå langt i å spekulere på om Høyre, FNB og Fremskrittspartiet egentlig ønsker at beboerne på Ensjø skal få et fullverdig Østre Parkdrag, slik som tidligere vedtatt i Oslo Bystyre.

Nå skal saken opp i bystyre for endelig behandling. Da får vi se om de tre partiene støtter de tidligere bystyrevedtakene om at befolkningen på Ensjø skal få sine grønne områder eller om de velger å støtte forslag/løsninger som reduserer de grønne områdene.

Det er så langt jeg er kjent med, ikke besluttet hvilket bystyremøte saken skal behandles på.

I lenken under kan du se tv opptaket fra møtet. Saken behandles 1.40.30 ut i møtet og beslutningen kommer 2.21.20 ut i møtet.

 

OBS! Jeg som skriver Ensjø Aktuell informasjon er beboer i et sameie som har fremforhandlet en avtale med Oslo Kommune om salg/avgivelse av ca. 1200 kvadratmeter eiendom, for å kunne bygge Østre Parkdrag.

 

Se opptak fra møtet behandling 1.40.30 ut i møtet og beslutningen kommer 2.21.20

Her kan du lese saksdokumentet som lå til behandling på dette møtet.

For deg som vil lese innstillingen fra byrådet, så finner du den her

Les tidligere sak om ekspropriasjonen

Les tidligere sak om Østre parkdrag

Les sak om at Byrådet innstiller på ekspropriasjon på Ensjø

 

Bildene over og under viser eiendommene Stålverksveien 2 og Gladengveien 15 med en del av Østre parkdrag. Det er området der de blå containerne står og videre nedover langs gjerdet på eiendommen Stålverksveien 2 som er gjenstand for ekspropriasjon.

På de to bildene under vises området som skal eksproprieres i Orange og på det andre bildet hvordan Østre parkdrag skal anlegges på det området.

det gjelder også eiendom ved Malerhaugveien 20.