Ny ungdomsskole på Ensjø havner med stor sannsynlighet på Grenseveien 65 til 67

I kommunalt saksinnsyn kan man lese en e-post der det er gjengitt kommunikasjon mellom Plan og bygningsetaten i Oslo kommune og Møller eiendom. I kommunikasjonen fremkommer det at det er stor sannsynlighet for at en ny ungdomsskole vil bli lokalisert til eiendommen Grenseveien 65 til 67. Det kommer også fram at eiendommen Gladengveien 17 nå vurderes tatt med eller er tatt med i området som skal bli fremtidig ungdomsskole.

Tidligere har dokumentene og vurderingene om ny skoletomt på Ensjø vært unntatt offentlighet og ikke tilgjengelig. Men i den omtalte e-posten får man innsyn i vurderinger som er gjort.

I e-postene sies det: «På bakgrunn av den siste utviklingen i Ensjøveien 7-15, hvor NRK har kjøpt deler av dette planområdet fra Axer Eiendom, har vi måttet gjøre nye vurderinger for om forutsetningene for plasseringen av en skole på Ensjø har endret seg.»

«Nå som arealet for Ensjøveien 7-15 er redusert til Ensjøveien 9-15, en reduksjon på 1/3, anses det å ha relativt store konsekvenser for om det er mulig å benytte dette arealet til en fremtidig skole. Basert på en foreløpig intern vurdering mener Plan- og bygningsetaten at en fremtidig ungdomsskole bør vurderes plassert i Grenseveien 65-67 og Gladengveien 17.»

Det kan også leses at det er avholdt møter med flere etater i kommunen der saken har blitt diskutert. Det er ventet at kommunen vil komme med sin vurdering for plassering av skole før sommeren.

Møller eiendom har parallelt med skoleplanene jobbet med regulering av boliger på eiendommen Grenseveien 65 til 67. i E-posten så ber Plan og bygningsetaten Møller eiendom om å avvente med å sende inn et planforslag til offentlig ettersyn, frem til man har fått en avklaring på valg av skoletomt.

Det som er nytt i e-postene er at man omtaler en ny eiendom som tidligere ikke har vært omtalt i arbeidet med ungdomsskole tomt på Ensjø. Det er eiendommen Gladengveien 17. Det ble i januar 2021 startet opp planer for boliger på eiendommen Gladengveien 17. Det ser ikke ut til at de har kommet så lang enda, men det fremkommer ikke i kommunalt saksinnsyn at de er varslet om at denne eiendommen kan bli benyttet til skoletomt.

Ensjø aktuell informasjon har siden det ble klart at NRK kjøpte eiendommene Ensjøveien 3,5 og 7 sagt at eiendommen i krysset Gladengveien og Grenseveien ville bli valgt som tomt for ny ungdomsskole på Ensjø. Når Plan og bygningsetaten i en e-post sier sitat «har det resultert i at vi vurderer at Grenseveien 65-67/Gladengveien 17 kan være enda mere egnet og aktuell for ungdomsskole.» og når man i en foreløpig intern vurdering mener at en fremtidig ungdomsskole bør vurderes plassert i Grenseveien 65-67 og Gladengveien 17. Så styrker dette Ensjø aktuell informasjon sin oppfatning.

Men det er ikke fattet noen beslutninger om dette enda. Det skal nok formelt besluttes og det skal forhandles pris og betingelser for en overdragelse, så vi må nok vente litt til før det er 100 prosent klart.

 

Les e-posten

Les tidligere sak om skoletomt på Grenseveien

Les tidligere sak om skoletomt i Ensjøveien

Les sak om skolebruksplanen 2022 til 2031