Skolebruksplanen for 2022 til 2031 er ute på høring – Ensjø skal få barneskole og ungdomsskole i 2028

Da har Skolebruksplanen for Oslo for perioden 2022 til 2028 blitt presentert og lagt ut på høring. Vedlagt ligger hele planen, se lenke i bunnen. I planen kan man lese at Ensjø ligger delt mellom område 1 Sentrum sør og område 2 Sentrum øst. Det betyr at barneskoleelever på Ensjø er delt mellom Kampen barneskole og Teglverket barneskole. For ungdomsskoleelever er det samme opplegget. Noen går på Jordal og andre går på Teglverket eller ungdomsskolen på F21.

Men som flere lesere av bloggen har fått med seg så er det planer for å bygge både ny barneskole og ny ungdomsskole på Ensjø. For deg som er interessert så er skolene på Ensjø er beskrevet på side 19, 20 og 71. Her kan man lese at ny barneskole på Ensjø m/flerbrukshall og ny ungdomsskole på Ensjø ligger inne i planen. Begge er foreslått bygget i 2028.

I et eget avsnitt i dokumentet kan man lese: «Ny barneskole på Ensjø, planlagt ferdigstilt 2028. Ny barneskole på Ensjø skal etableres i Grenseveien 91. Skolen er planlagt med fire klasserekker og det skal også etableres flerbrukshall, barnehage, og park. Skolen planlegges ferdigstilt til skolestart 2028»

I et annet avsnitt kan man også lese om ungdomsskolen: «Utvikling og kapasitet i området. Mange nye boliger har blitt ferdigstilt i dette området de senere årene. Det forventes etablering av flere nye boliger, spesielt på Ensjø og Bryn, i og etter planperioden.» «I tillegg foreslås det etablering av en ny ungdomsskole på Ensjø. Endringer av ungdomsskoletilhørighet vil komme på høring, senest høsten før endring trer i kraft. På barnetrinnet vil etableringen av barneskolen på Ensjø øke kapasiteten i området.»  I dokumentet kan man lese at den nye barneskolen vil få 840 elever og at ungdomsskolen på Ensjø skal få plass til totalt 720 elever.

Som det står i planen så har kommunen allerede sikret seg tomt til barneskolen. Grenseveien 73 og Grenseveien 91 er tidligere kjøpt inn til dette formålet. Denne eiendommen er på ca 17.000 kvadratmeter.  Det pågår nå et arbeide med lokalisering av ny tomt for ungdomsskolen. Her står det mellom 2 eiendommer.

Det ene alternativet er Ensjøveien 9, 11, 13 og 15. Dette området er nå på ca 10.000 kvadratmeter. Opprinnelig så var Ensjøveien 7 (på ca 5.500 m2) inkludert i planene, men når tomta nå er solgt til NRK, slik at de kan bygge nytt hovedkontor. Dermed er det et spørsmål om plassen til en ungdomsskole med 720 elever er stor nok på den gjenværende eiendommen.

Det andre alternativet til ungdomsskole tomt ligger i Grenseveien 65 til 67. Her har Møller eiendom planer om å bygge boliger, men de er også varslet om planen for skole. Denne tomta er på ca 16.000 kvadratmeter. Det er enda ikke offentliggjort noe valg av tomt, men Ensjø aktuell informasjon vil spekulere på at det er denne tomta som til slutt blir valgt pga størrelsen.

Denne saken har kun omhandlet barneskole og ungdomsskole på Ensjø. Dokumentet med skolebruksplanen inneholder også informasjon om videregående skoler for de som er interessert i det.

 

Ønsker du å komme med innspill på skolebehovsplanen, så er det mulig å gjøre det frem til 1.september.

Her kan du lese mer om skolebruksplanen på kommunens hjemmeside

Her kan du lese Skolebehovsplan 2022-2031

Har du innspill til planen, da kan du benytte dette skjemaet

Eller du kan sende e-post merket «Skolebehovsplan for 2022-2031». postmottak@ude.oslo.kommune.no

 

Les mer om kjøpet av Grenseveien 73 og 91

Les mer om Ungdomsskole planene på Ensjøveien

Les mer om ungdomsskole planene for Grenseveien

Les tidligere sak fra 2019 om utsettelsen av barneskoleplanene på Ensjø

Bilde over er barneskole tomta i Grenseveien 91. Bilde under er av de to eiendommene som er aktuelle for ungdomsskole tomt på Ensjø. Ensjøveien under tv og Grenseveien th.