82 nye boliger solgt på Ensjø i tredje kvartal 2014

Peterskvartalet trinn 2d  Boligprosjekter på ensjø + hovinbekken 029

På Ensjø Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de 6 store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på juli og frem til slutten av september (tredje kvartal) solgt totalt 82 nye boliger. Sammenlignet med andre kvartal i 2014 så er dette en økning med 11 leiligheter.

Salget går fortsatt litt tregt hos Neptun properties i Malerhaugen park som kun har 3 salg i dette kvartalet. Det har løsnet litt, men det er nok ikke topp stemning hos Ferd/Skanska som bare kan logge inn 5 salg i Peterborgkvartalet trinn 1 men med litt bedre salg i det ny lanserte trinn 2 så kommer man opp på totalt 23 og det er ikke galt.

Salget går ganske jevnt i Marienfryd og her nærmer det seg utsolgt etter 5 år med salg av totalt 6 trinn.

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I Prosjektet Marienfryd (Veidekke) er 382 av 399 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 12 leiligheter, og nå er det 17 leiligheter igjen. Alle 6 salgs trinn er nå lagt ut for salg i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgs start i november 2009. Byggestart skjedde i mars 2010. Trinn 1 er utsolgt, trinn 2 er utsolgt, trinn 3 er utsolgt, trinn 4 er utsolgt, trinn 5 har 2 ledige leiligheter. I trinn 6 er det 15 ledige leiligheter. Mange av trinnene er ferdige og har hatt innflytting.

I Prosjektet Malerhaugen park (Neptun Properties) er 15 av 25 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 3 leilighet, og nå er det 10 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mai/juni 2013. Det er vedtatt byggestart og arbeidene er i gang på tomta.

I Prosjektet Gladengen Park (Obos) er 41 av 56 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 8 leiligheter, og nå er det 15 ledige leiligheter i dette prosjektet. I september 2013 var det salgsstart av boliger i boligprosjekt Gladengen Park. Det er vedtatt byggestart og arbeider er i gang på tomta.

I prosjektet Petersborgkvartalet (Ferd/Skanska) er 48 av 145 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 23 leiligheter og nå er det 97 ledige leiligheter igjen i første og andre salgstrinn.  I september 2013 hadde prosjektet salgs start på trinn 1 og i september 2014 var det salgsstart i trinn 2 og det vil komme ytterligere ett salgs trinn senere. Det er vedtatt byggestart i trinn en og arbeidet med graving på tomta har startet.

I Prosjektet Hovinbekken 2 (JM) er 44 av 74 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt13 leiligheter, og nå er det 30 ledige leiligheter i dette prosjektet.  Prosjektet hadde salgsstart i april/mai 2014. Det er ukjent om byggestart er vedtatt men eksisterende bygninger på eiendommen er revet.

I prosjektet Verkshagen (Obos) er 23 av 40 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 23 leiligheter og det er 17 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2014. Det er ukjent om byggestart er vedtatt.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

*Nye prosjekter!*
Det kommer helt klart flere prosjekter på Ensjø i årene som kommer. Det blir nok ikke lagt ut noen nye salgsprosjekter i resten av 2014 men i 2015 kommer det nokk flere prosjekter ut på marketdet.

Obos er kommet ganske langt i planleggingen med flere felt langs Gladengveien (tvillingen til Verkshagen). Det vil i løpet av vinteren bli avklart reguleringsplaner for Tyngdepunktet over Ensjø T-banestasjon.

Når det gjelder planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Grenseveien 97, Grenseveien 61, Grenseveien 69, Malerhaugveien 25 og Stålverksveien 1.

Les om boligsalget i andre kvartal 2014

Les om boligsalget i første kvartal 2014

Les om boligsalget i Petersborgkvartalet

Les om boligsalget i Verkshagen

Les om boligprosjektet Hovinbekken 2

Les om boligsalget i fjerde kvartal 2013 – 14 leiligheter solgt

Les om boligsalget i 2013 

malerhaugveien MP Marienfryd Hovinbekken GP 015 malerhaugveien MP Marienfryd Hovinbekken GP 037