157 nye boliger solgt på Ensjø i 2013 – noe som er en halvering fra 2012!

Ensjø 22 des 016

Det har vært en halvering av salget av nye boliger på Ensjø i 2013, sammenlignet med 2012! (bildet er fra boligprosjektet stålverksparken Obos)

Det har i starten på 2013 vært lavere utvalg av leiligheter på Ensjø, da mange boligprosjekter i slutten av 2012 og starten på 2013 ble utsolgt. Dette lave utbudet vedvarte fram til tredje kvartal. I september kom to nye prosjekter ut på markedet og markedet tok seg opp i dette kvartalet. Men i fjerde kvartal har boligsalget nærmest kollapset, det har vært en bråstopp i forhold til tidligere tider.

I første kvartal ble det solgt 43 leiligheter, i andre kvartal ble det solgt 33 leiligheter, i tredje kvartal ble det solgt 68 leiligheter og i fjerde kvartal falt salget til 15 leiligheter.

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser års salget slik ut:

I Prosjektet Glaenga  (Urbanium) er 1 leilighet solgt i 2013. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2010. Byggestart skjedde i oktober 2010. Prosjektet ble ferdigstilt i 2012, men den siste leiligheten ble solgt i 2013.

I prosjektet Malerhaugveien 34 (JM) er 7 leiligheter solgt i 2013. Prosjektet er utsolgt. Prosjektet hadde salgs start i september 2011 og innflytting skjedde oktober 2013

I prosjektet Hovinbekken (JM) er 12 leiligheter solgt i 2013. Prosjektet er utsolgt. Prosjektet hadde salgs start i september 2011 og innflytting i deler av prosjektet har startet i oktober 2013.

I Prosjektet Stålverksparken (Obos) er 4 leiligheter solgt i 2013. Prosjektet ble utsolgt i tredje kvartal 2013. Prosjektet hadde salgs start i juni 2012. Prosjektet er snart ferdig bygget og innflytting er forventet å skje våren 2014.

I Prosjektet Marienfryd (Veidekke) er 101 leiligheter solgt i 2013. Det er 62 leiligheter igjen. (Men 10 av leilighetene i trinn 6 er markert som reservert)! Alle 6 salgs trinn er nå lagt ut for salg i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgs start i november 2009. Byggestart skjedde i mars 2010. Trinn 1 er utsolgt, trinn 2 er utsolgt, trinn 3 er utsolgt, trinn 4 har 2 ledige leiligheter, trinn 5 har 17 ledige leiligheter. I trinn 6 er det 43 ledige leiligheter (men 10 er reservert). Mange av trinnene er ferdige og har hatt innflytting.

I Prosjektet Malerhaugen park (Neptun Properties) er 7 leiligheter solgt i 2013.  Det er 18 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgs start i mai/juni 2013. Det er ikke kjent om man har vedtatt byggestart, men rammetillatelsen er søkt, og de gamle bygningene på tomta er revet.

I Prosjektet Gladengen Park (Obos) er 13 leiligheter solgt i 2013. Det er 43 ledige leiligheter i dette prosjektet. Tirsdag 3.september var det salgs start av boliger i boligprosjekt Gladengen Park. Reguleringsplanen ble endelig vedtatt 25. september. Det er ikke vedtatt byggestart.

I prosjektet Petersborgkvartalet (Ferd/Skanska) er 14 leiligheter solgt i 2013. Det er 47 ledige leiligheter igjen i dette første salgs trinnet. Torsdag 5. september hadde prosjektet salgs start på trinn 1 og det er ytterligere 2 salgs trinn som kommer i 2014 (avhengig av salg i trinn 1). Prosjektet har ikke vedtatt byggestart.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

*Nye prosjekter!*
Det kommer helt klart flere prosjekter på Ensjø i årene som kommer. Det neste prosjektet som nok har salgs start blir Hovinbekken 2 som ligger ved siden av Hovinbekken 1 og selges av JM. Obos er dessuten kommet ganske langt i planleggingen med flere felt langs Gladengveien. Det er også planlagt salgstrinn 2 og 3 i Tiedemannbyen/petersborgkvartalet. Men når disse legges ut bestemmes nok mye av salgstakten på nye boliger og den er dårlig i øyeblikket.

Det vil i løpet av 2014 bli avklart flere reguleringsplaner på Ensjø blant annet for Tyngdepunktet over Ensjø T-banestasjon. Når det gjelder planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Grenseveien 97, Grenseveien 61, Grenseveien 69, Malerhaugveien 25 og Stålverksveien 1.

Les om salgstallene i fjerde kvartal 2013

I 2012 var det solgt 314 solgte boliger, se saken her 

I 2011 var det 430 solgte boliger, se saken her

I 2010 var det 311 solgte boliger, se saken her

Bildet er fra Marienfryd prosjektet til Veidekke.

 

søppel gladengveien 17 marienfryd 012