Boligsalget på Ensjø kollapset i 4 kvartal og det er kun solgt 14 nye leiligheter!

Ensjø 22 des 016  Ensjø 22 des 003

På Ensjø Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra slutten av september og frem til slutten av desember solgt totalt 14 nye boliger. (åpningsbildet er fra Marienfryd som har solgt flest boliger siste kvartal)

Boligmarkedet i 2013 har i fjerde kvartal nærmest kollapset, det har ihvertfall vært en bråstopp i forhold til tidligere tider. Det har i fjerde kvartal vært om lag 180 nye leiligheter tilgjengelig på Ensjø, men salget har uteblitt.  I oktober ble det solgt 5, i november ble det solgt 4 og i desember ble det solgt 5 leiligheter!

Hvis vi ser på tidligere fjerde kvartals salg, så ble det i 2010 det solgt 67 leiligheter, i 2011 ble det solgt 106 leiligheter og i 2012 ble det solgt 40 leiligheter. Dermed må det sies at 14 salg i fjerde kvartal 2013 er dårlig!

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I prosjektet Malerhaugveien 34 (JM) er 81 av 81 leiligheter solgt. Prosjektet er utsolgt. Prosjektet hadde salgs start i september 2011 og innflytting skjedde oktober 2013

I prosjektet Hovinbekken (JM) er 115 av 115 leiligheter solgt. Det betyr at man siden slutten av september har solgt 1 leiligheter, og nå er det 0 ledige leiligheter i dette prosjektet og der dermed utsolgt. Prosjektet hadde salgsstart i september 2011 og innflytting i deler av prosjektet har startet i oktober 2013.

I Prosjektet Stålverksparken (Obos) er 44 av 44 leiligheter solgt.  Prosjektet ble utsolgt i tredje kvartal 2013. Prosjektet hadde salgs start i juni 2012. Det er vedtatt byggestart og prosjektet er snart ferdig bygget. Innflytting er forventet å skje våren 2014.

I Prosjektet Marienfryd (Veidekke) er 336 av 398 leiligheter solgt. Det betyr at man siden slutten av september har solgt 11 leiligheter, og nå er det 62 leiligheter igjen. (Men 10 av leilighetene i trinn 6 er markert som reservert)! Alle 6 salgs trinn er nå lagt ut for salg i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgs start i november 2009. Byggestart skjedde i mars 2010. Trinn 1 er utsolgt, trinn 2 er utsolgt, trinn 3 er utsolgt, trinn 4 har 2 ledige leiligheter, trinn 5 har 17 ledige leiligheter. I trinn 6 er det 43 ledige leiligheter (men 10 er reservert). Mange av trinnene er ferdige og har hatt innflytting.

I Prosjektet Malerhaugen park (Neptun Properties) er 7 av 25 leiligheter solgt. Det betyr at man siden slutten av september har solgt 0 leiligheter, og nå er det 18 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mai/juni 2013. Det er ikke kjent om man har vedtatt byggestart, men rammetillatelsen er søkt, og bygningene på tomta er revet.

I Prosjektet Gladengen Park (Obos) er 13 av 56 leiligheter solgt. Det betyr at man siden slutten av september har solgt 1 leilighet, og nå er det 43 ledige leiligheter i dette prosjektet. Tirsdag 3.september var det salgsstart av boliger i boligprosjekt Gladengen Park. Reguleringsplanen ble endelig vedtatt 25. september. Det er ikke vedtatt byggestart.

I prosjektet Petersborgkvartalet (Ferd/Skanska) er 14 av 61 leiligheter solgt. Det betyr at man siden slutten av september har solgt 2 leiligheter og nå er det 47 ledige leiligheter igjen i dette første salgstrinnet. Torsdag 5. september hadde prosjektet salgs start på trinn 1 og det er ytterligere 2 salgstrinn som kommer i 2014 (avhengig av salg i trinn 1). Prosjektet har ikke vedtatt byggestart.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

*Nye prosjekter!*
Det kommer helt klart flere prosjekter på Ensjø i årene som kommer. Det neste prosjektet som nok har salgs start blir Hovinbekken 2 som ligger ved siden av Hovinbekken 1 og selges av JM. Obos er dessuten kommet ganske langt i planleggingen med flere felt langs Gladengveien. Det vil i løpet av 2014 bli avklart reguleringsplaner for Tyngdepunktet over Ensjø T-banestasjon.

Når det gjelder planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Grenseveien 97, Grenseveien 61, Grenseveien 69, Malerhaugveien 25 og Stålverksveien 1.

Les om boligsalg i tredjekvartal 2013 – 67 leiligheter solgt

Les om boligsalg i november

Les om boligsalg i oktober

Bilde over tv viser Stålverksparken og th Malerhaugen park.

Bilde under tv. viser kommende prosjekt i Grenseveien 69.

Bilde under th. viser kommende boligprosjekter i Malerhaugveien 25 og Stålverksveien 1 (brune bygninger) .

Grenseveien 69 017  Grenseveien 69 plankart