Ensjø før og nå – Fyrstikkallen 21 i 1933, 2008 og 2013

fyrstikkalleen 21 1907   F21 gavel 001

På bildene kan man se endeveggen på Fyrstikkalleen 21 som har tilhørt Nittedals fyrstikkfabrikk. Akkurat denne bygningen har blant annet vært brukt til kartongproduksjon for fyrstikkfabrikken.

Selve fyrstikk fabrikken ble vedtatt etablert i mai 1874 og produksjon kom i gang fra 1875. Fyrstikk produksjonen ble nedlagt i 1967.

Lokalene slik de står i dag, benyttes til barnehave og videregående skole(F21). Barnehagen ligger i den delen som er synlig på bildet. Bygningen ble tatt i bruk i august 2010 etter en lengre byggeperiode. Bygningene på bildet er vernet.

På bildet fra Oslobymuseum (svart/hvit 1933) kan man se at fabrikk pipa er mye høyere enn på senere bilder og det kommer av at det ikke var mulig å ta vare på de 3-4 øverste meterne av pipa når man restaurerte bygget.

Les mer om Fyrstikk fabrikken og historien på Industrimuseum!

Bilde i svart/hvit er lånt fra Oslo Bymuseum. Bilde i farger nederst i saken er lånt fra hjemmesiden til Industrimuseum (se link i saken). Bildet øverst i saken er tatt desember 2013!

Les tidligere sak om Ensjø før og nå:

Ensjøveien 10

fyrstikkalleen 21 1907   KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Én kommentar

Kommmentarfeltet er stengt.