Ensjø før og nå – Ensjøveien 25

ensjøveien 25 litt gammel  ensjøveien 25 ny

Denne historien er ikke om en forandring som er veldig gammel. Det dreier seg om en forandring som har skjedd de siste 7 årene.  Dette er i tråd med tanken om fra bilby til boligby.

Ensjøveien 25 ble i 2007 revet for å gjøre plass til Rolf Hofmos borettslag. Før man rev bygningen så holdt NAF sin Oslo avdeling til i lokalene og Bertel og Steen drev bilverksted der. Bygningen ble revet i slutten av 2007.

Eiendommen har skiftet adresse og i dag har den adresse Rolf Hofmosgate 11-13-15 og 17. Hjemmesiden til Borettslaget finner du her!

Bildene over viser slik så det ut før rivningen i 2007 og slik ser det ut i dag! Bildet under er fra Oslo byarkiv og viser området sett fra luften i 1954.

Les tidligere Ensjø før og nå saker:

Administrasjonsbygget på Tiedemanns tobakksfabrikk 1971, 2011 og 2014

Fyrstikkallen 21 i 1933, 2008 og 2013 

Ensjøveien 10 1954 og 2013

 

ensjøveien 25 gamle