Ensjø før og nå – Administrasjonsbygget på Tiedemanns tobakksfabrikk 1971, 2011 og 2014

adm tidemann 2011  gladengtundet hagekvartalet marienfrud hovinbekken m34 022

Administrasjonsbygget på Tidemanns tobakksfabrikk ble oppført i perioden 1968-1972. Det ble revet i mai 2011 og nå er boligprosjektet Tiedemannsbyen/Hagekvartalet oppført på området.

Kort om historien. Grunnlaget for JL Tiedemanns Tobaksfabrik ble lagt den 21. mai 1778 ved at det ble søkt kongen i København om kongelig privilegium for å drive tobakksproduksjon i Oslo. Virksomheten holdt til på Vaterland i Oslo, men har vært lokalisert på Ensjø i Oslo siden 1968 frem til fabrikken ble nedlagt 30. juni 2008.

Johann Ludwig Tiedemann overtok virksomheten i 1833 og ga bedriften dagens navn. I 1849 solgte han bedriften til Joh. H. Andresen. Familien Andresen eide JL Tiedemanns Tobaksfabrik over fem generasjoner fram til 1998, da bedriften ble fusjonert med det danske konsernet Skandinavisk Tobakskompagni. I 2005 solgte familien Andresen seg helt ut av Skandinavisk Tobakskompagni. Andresen familien plasserte pengene og eiendommene i Ferd.

På hjemmesidene sier Ferd dette om tobakk engasjementet. Engasjementet i operativ tobakksvirksomhet opphørte i 1998. Da ble J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik fusjonert med Skandinavisk Tobakskompagni som også overtok driften.

Tiedemannskonsernet beholdt 17,2 prosent av aksjene i det fusjonerte selskapet. Blant annet som følge av disse endringene, valgte konsernet i 2001 å skifte navn til Ferd. De siste finansielle interessene i tobakksbransjen ble avviklet i 2005.

Eiendommene på Ensjø disponeres av Ferd eiendom som jobber med at det 84 dekar store industriområdet på Ensjø i Oslo forvandles til en ny boligbydel med klar identitet og egenart.

Første del av boligprosjektet står nå ferdig og omtales som Hagekvartelet i Tiedemannsbyen. Hagekvartalet er oppført på området der administrasjonsbygningen og parkering samt park/grønt anlegget til tobakksfabrikken lå.

 

Les tidligere sak om selve tobakksfabrikken

 

adm tidemann 1971  adm tidemann 2011a

Bildet oppe til venstre viser bygget rett før det ble revet i mai 2011

Bildet oppe til høyre viser den delen av Hagekvartalet som er bygd der administrasjonsbygget stod.

Bildet nede til venstre viser byggingen av administrasjonsbygget i 1971 ( tilhører Oslobilder/Folkemuseet)

Bildet nede til høyre viser bygget rett før siste rest er borte i mai 2011

 

 

Én kommentar

Kommmentarfeltet er stengt.