Ensjø før og nå – Ensjøveien 10 i 1954 og 2013!

Ensjøveien 10 ny

Sjelen til et område ligger i historien og det er også litt krydder i hverdagen til slike ting vi sjelden tenker mye over!

Bygningen som ligger i Ensjøveien 10 på Ensjø ble opprinnelig bygget i 1954 som LUMA lyspære fabrikk.  Selskapet ble etablert ca. 1930 som lyskildeprodusenten Norsk Glødelampefabrikk AS, men i 1934 overtar Coop Norge tidligere Norsk Kooperative Landsforening (NKL) Norsk Glødelampefabrikk AS og starter produksjon av Luma-pærer.

Produksjonen av lyspærer skjedd først i Grønlandsleiret 25 frem til fabrikken på Ensjø ble bygget i starten på 50 tallet. Produksjonen av lyspærer holdt på frem til 1972 da produksjonen ble flyttet til Sverige. Selskapet produserer stadig lyspærer under navnet Auralight AS

Det har ikke lykkes meg og finne 100 prosent ut av eierforholdene av tomta, men i eiendomsoverdragelser så er det oppført at Ensjøveien 10 er overdradd fra Ryghløkkens Boligselskap til Aspelin Ramm Eiendom as i september 1986.

Og det er senere oppført at Ensjøveien 10 er solgt for kr 13.600.000 fra staten v/Universitetet i Oslo til Aspelin Ramm Eiendom as  i september 1996.

Det kan være at eiendommen hele tiden fram til 1996 har vært i Staten v/Universitetets i Oslo sin eie og at den har vært festet bort. Dette er tilfellet med nabo eiendommen på andre siden av Ensjøveien. Ensjøveien 3 og 5 ble solgt for kr 27.000.000 fra Staten v/Universitet til Ensjøveien 3 og 5 as i november 2011. Bak Ensjøveien 3 og 5 as står Ferd eiendom. Deler av denne eiendommen har i lang tid vært festet bort til Jegard as, feste kontrakten utløper i 2017.

Tilbake til Ensjøveien 10 så kjøpte Obos i mars 2012 eiendommen av Aspelin Ramm eiendom med en langsiktighet for å utvikleboliger.

Les mer om at Obos kjøpte Ensjøveien 10

Les om at Ferd kjøpte Ensjøveien 3 og 5

Bilde fra 1954,  eies av Norsk Teknisk museum og Luftfoto av området fra 1956, bilde eies av Oslo byarkiv og er tatt av Widerøes Flyveselskap AS

Ensjøveien 10 gammel fly    Ensjøveien 10 gammel

2 kommentarer

Kommmentarfeltet er stengt.