Til ettertanke – Vålerenga i 2013 og Vålerenga stadion i fremtiden på Valle Hovin!

Vålerenga stadion

Vi har i slutten av 2013 opplevd overskrifter i mediene som at Vålerenga går mot konkurs. Vi kunne få slike nyhets oppslag.

  • Dagbladet får opplyst at Vålerenga styrer mot et underskudd på nær 20 millioner kroner inneværende år. Nå jobbes det intenst med å finne måter å spare penger på, for – som én kilde tett på prosessene sier.
  • Kassa er tom. Vålerenga er på konkursens rand, og det som er sikkert, er at det ikke kan fortsette sånn som nå.
  • Vi kutter ti millioner i aktiviteter, seks millioner i bemanning og seks millioner i lønn, sier styreleder Åge Petter Christiansen til VG.
  • Vi gjør en emisjon på minimum 10 og maksimum 20 millioner kroner, og Tor Olav har gitt et forhåndstilsagn på å tegne for sin andel, det vil si 13 millioner kroner, sier Henrik A. Christensen.

Vålerenga sendt selv ut pressemelding om saken og i pressemeldingen sier også den daglige lederen at «kutt i lønns- og personalkostnadene for 2014 vil bli gjennomført».

– Vi må tilpasse oss en økonomisk virkelighet der kostnadssiden står i forhold til de inntektene vi skaper. Vi har for 2014 laget et realistisk inntektsbudsjett både på publikum og innenfor kommersielle samarbeidspartnere, sier styreleder Åge Petter Christiansen.

Dette medfører et samlet kostnadskutt på over 20 mill. kr. for 2014.
• Cirka 10 mill. kr. i kutt i aktivitetskostnader innenfor alle avdelingene
• Reduksjon i bemanningen fra 45 til 31 årsverk tilsvarer cirka 6 mill. kr.
• Kollektivt lønnskutt i 2014 på 12,5 % tilsvarer cirka 6 mill. kr.

– Vi startet prosessen med nedbemanning både i klubben og aksjeselskapet sommeren 2013, og alle de 14 årsverkene vil få full effekt for 2014, forteller Christiansen.

Selv om den største økonomiske utfordringen er knyttet til toppfotballen, må alle deler av klubben være med på nedskjæringer i 2014.

Det at fotballklubber lever over evne og leverer dårligere enn forventet er ikke uvanlig i dagens fotball Norge. Det går ikke et år uten at noen lag opplever dette. Fotballedere som tenker med hjertet og ikke med hodet, er ikke uvanlig og det er derfor det så ofte går dårlig med økonomien!

Nå er ikke dette et innlegg som skal snakke om fotball, men mere om økonomien og konsekvenser av dårlig økonomistyring og vilje til å ta konsekvenser av dette.

Når Vålerenga i presse meldingen meddeler at:

Det blir kutt i aktivitetskostnader innenfor alle avdelingene og selv om den største økonomiske utfordringen er knyttet til toppfotballen, må alle deler av klubben være med på nedskjæringer i 2014. Det betyr at bredden må ta støyten for eliten og det er da min bekymring kommer.

Vålerenga har fått kjøpe en tomt på Valle Hovin av Oslo kommune for kr. 1.- tomten er mye større en det selve stadion trenger og den er verdt mange titalls millioner kroner og skal i sin helhet benyttes til å få etablert nytt stadion for Vålerenga. Tomta skal i tillegg til stadionanlegget også bebygges med mange kvadratmeter med næringsbygg som skal selges til næringslivet for å finansiere stadion. Saken ligger nå som en reguleringssak i byrådet i Oslo kommune som har lovet at den skal fremmes før jul.

Jeg er veldig bekymret for at fotballedere som tenker med hjertet og ikke med hodet en gang i fremtiden kan pantsette, belåne eller på annen måte ødelegge, i verste fall selge en slik gave som alle skattebetalere i Oslo har bekostet.

Det er flere eksempler på fotballklubber setter ting over styr og at dette har skjedd før, Ensjø aktuell informasjon skrev i august 2009 om dette.

I løpet av et par sommer måneder har vi vært vitne til at Stabekk har måtte selge sin nylagde stadion (Telenor arena) til investorer og man innrømmer at man tok seg vann over hodet økonomisk ved å bygge egen stadion, selv med næringslokaler inkludert.
Les mer om saken i Dagens næringsliv

Det er heller ikke lenge siden vi fikk med oss at Sandefjord måtte selge sin stadion (Komplett Arena) som var ny i 2007 til en investor gruppe for å berge økonomien i klubben og dermed klubblisensen. Les mer i dagbladet

Og om ikke det var nok så ble Start sin stadion (Sør Arena) som var ny i 2007, solgt 25.juni av eiere som ikke ønsket å bære mer tap. Les NRK nyheter

La oss se litt fremover og at Vålerenga stadion blir finansiert og faktisk bygget. Hva skjer da neste gang Vålerenga nok en gang har levd over evne og har store underskudd. Hva skjer når løsningen kanskje blir å selge seg billig ut av et stadion som koster veldig mye å drifte.

Det må gis garantier og klare avtaler og sikkerhet for at Vålerenga ikke kan ødelegge og ødsle bort en slik økonomisk og sportslig mulighet de har fått av Oslo kommune sine borgere, på Valle Hovin!

Les saken fra 2009 på Ensjø Aktuell Informasjon

vålerengastdion ny 1