Hva skjer eller ikke skjer i Ensjøveien 34 på Ensjø??

 Ensjøveien 34 a

I dag drives det bilsalg fra eiendommen og dette gjøres av de som er grunneiere. Det som kanskje er spesielt er at denne eiendommen i motsetning til mange eiendommer på ensjø, jevnlig blir involvert i reguleringssaker uten at det skjer noe i etterkant.

Først litt bakgrunns kunnskap. Eiendommen på ca. 4500 kvadratmeter blir i 1970 overtatt til Oslo kommune og har etter dette nok blitt utleid til forskjellige formål, men i hovedsak bilrelatert virksomhet. Den siste leietakeren var vist nok Chrico bil og leieforholdet opphørte ca. 1991. Det var omtrent samtidig med at Oslo kommune regulerte tomta til boligformål.

Dagens eiere kjøpte tomta av Oslo kommune i mars 1993 og har siden drevet bilforretning på tomta. Det omtales i lokalmiljøet at driften av bilforretningen gjøres med bakgrunn i en dispensasjon, men det har ikke latt seg gjøre å finne ut noe om dette på kommunens nettsider.

Det som imidlertid er helt klart er at dagens eiere med jevne mellomrom søker om /sender inn planer for eiendommen, men felles for dem alle er at de etter en stund stopper opp og ikke blir noe av. Dermed fortsetter bilsalget!

Senest nå i desember er den siste planen avsluttet av Plan og bygningsetaten. Denne planen ble startet av grunneier i 2011 med hensikten å bygge boliger på tomta.

Her er noen av de siste eksemplene.

  • I 1997 startes det opp en reguleringssak som i 2000 trekkes og avsluttes i 2001
  • I 2005 startes det opp en sak om Lidel butikk på områder denne stoppes i slutten av 2005
  • I 2004 startes en sak med boliger denne stoppes i 2007 og avsluttes i 2009

Flere arkitekt firmaer har vært involvert i planene og her kan nevnes eksempler som Box arkitekter og Asplan Viak.

Den eneste reguleringssaken som har gått igjennom de siste årene uten å bli stoppet, er når reguleringsplanen for Malerhaugparken ble startet opp i 2010 og vedtatt i bystyret i mars 2013. Denne ble gjennomført av kommunen ved EBY.

Det er i gang boligbygging på begge sider av dette området. Fire eneboliger i rekke bygges på siden mot Malerhaugen gård og i Ensjøveien 32 skal boligprosjektet Malerhaugen park oppføres med 25 leiligheter.

Hva som skjer med denne tomta i Ensjøveien 34 er nok fortsatt litt uavklart og det kan se ut som at det tar tid før noe skjer. Det er å håpe at utbyggingen av Malerhaugparken blir gjort uavhengig av boligplanene i Ensjøveien 34.

Les brev om avslutting av saken 

Malerhaugparken er vedtatt

Les sak om planinitiativ for Ensjøveien 34 er sendt inn

Les sak om boligprosjektet Malerhaugen park