Klart for rivning av 2 eneboliger på Malerhaugen på Ensjø

Malerhaugen park riving 005

Da er det klart for rivning av  de to eneboligene som ligger i Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6. Arbeidet med å ta ut innmaten i bygningene er startet og utstyret som skal benytte til rivningen er kjørt fram.

Firmaet Rivtec som har fått jobben med å utføre rivningen er allerede i gang med å ta ut ting fra bygningene, slik at jobben med å kildesortere avfallet blir enklere. I følge Rivtec så skal gravemaskinen i uke 48 starte jobben med å rive selve husene.

Historien til dette prosjektet er slik:

PEAB Bolig kjøpte i 2008 eiendommene Ensjøveien 32 og Malerhaugveien 6, med den hensikt å bygge boliger. Området er på ca 3 mål og er i dag bebygd med 2 eneboliger med relativt store tomter.

PEAB sendte i slutten av april 2010 inn forslag til reguleringsplan for eiendommene. Det har vært litt fram og tilbake i dette prosjektet og i hovedsak kommer det av PEAB sitt ønske om store volum og mange leiligheter.

Opprinnelig ville PEAB bygge over 40 leiligheter, men etter flere runder med naboer, bydelen og Plan og bygningsetaten ble forslaget forandret og forminsket. Tilslutt ble forslaget et boliganlegg med til sammen 25 leiligheter i 3-4 etasjer

Reguleringsplanen ble fremmet for bystyret i september 2011 og ble da vedtatt.

PEAB bolig syntes nok prosjektet ble for lite og kastet inn håndkledet og solgt boligprosjektet i Malerhaugveien 6 og Ensjøveien 32 til Neptune Properties AS i 2013.

På nettsiden til Neptun Properties står det at de er et eiendomsselskap som har spesialisert seg på bygging og salg av boliger i Oslo og Bærum. Deres overordnede mål er å tilby gode boliger ved hjelp av individuelt tilpasset og målrettet bygging etter dagens bygg standard.

De startet salget av de 25 leilighetene i mai 2013, men salget har gått sakte og ved utgangen av november er det kun solgt 7 leiligheter i prosjektet. Leilighetene som er solgt ble solgt i mai til september. I oktober og frem til nå i november er det ikke solgt noen leiligheter.

Les tidligere sak om dette prosjektet:

Les om lavt boligsalg på Ensjø i tredje kvartal 2013

Les om fjerning av trær på eiendommen

 

Malerhaugen park riving 007