Tomt til ny barneskole på Ensjø er sikret!

Grenseveien 91 a

Ensjø aktuell informasjon har en stund kjent til at Oslo kommune har kjøpt Grenseveien 91 og skal benytte denne eiendommen til ny fremtidig barneskole på Ensjø.

Det var under åpningen av Tiedemannsparken 7.november i år at Byråd Bård Folke Fredriksen kom til å avsløre at kommunen nylig hadde kjøpt en tomt til skole på Ensjø. Det kunne imidlertid ikke offisielt bekreftes på det tidspunktet.  Men det  bekreftes nå av andre kilder i kommunen.

Det var i slutten av august 2012 at grunneier av eiendommen Grenseveien 91 åpnet for å bygge boliger på eiendommen og det har vært jobbet med reguleringsarbeidet helt fram til 7.september i år. Da kunne Ensjø Aktuell informasjon opplyse at Grenseveien 91 var til salgs.

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er vedtatt i mai 1986. Eiendommen er i dag regulert til industri, og består i dag av en større bygning for næring/industri/lager, og en parkeringsplass i syd, avgrenset av Grønvoll allé. Bakgrunnen for planforslaget er et ønske om å omregulere til boliger, samt legge til rette for etablering av Grønvoll Park i syd mot Grønvoll Gård.

Når eiendommen ble lagt ut for salg så var det åpenbart med den bakgrunn at Eieren hadde mer greie på gummi og hjul, så de ville overlate utviklingen av eiendommen til andre. Jeg regnet da  med at boligutviklerne skulle stå i kø for å kjøpe eiendommen. Ensjø Aktuell informasjon antydet også at Oslo kommune burde stille seg i denne køen for å sikre seg en flott eiendom til en fremtidig barneskole på Ensjø.

Det har de nå faktisk gjort og igjennom dette kjøpet så har man sikret en fremtidig tomt til en ny barneskole på Ensjø. Dette burde glede alle foreldre og kommende foreldre på Ensjø.

Kommunen skriver: Oslo kommune har nylig, med forbehold om bystyrets endelige godkjenning, kjøpt tomt (Grenseveien 91) i Ensjøbyen til skoleformål. Dette medfører at anskaffelse av tomt og skole under ett nå ikke vil være aktuelt.

Utdanningsetaten vil nå i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten igangsette utredning av ny anskaffelsesstrategi for skole og eventuelt andre formål på den aktuelle tomten. Når anskaffelsesstrategien er politisk avklart vil Utdanningsetaten informere leverandørmarkedet, herunder om anskaffelsen skal skje som entrepriseleveranse eller som OPS-prosjekt. Anskaffelse av den nye skolen planlegges fremdeles ut fra ferdigstillelse til skolestart i august 2020, som angitt i Skolebehovsplanen 2012-2022 (bystyresak 446/11)».

Ensjø aktuell informasjon er kjent med at prisen kommunen må betale for eiendommen er mellom 140 og 150 millioner kroner.

 

Les sak om at Grenseveien 91 er lagt ut for salg 

Les saken fra august 2012 og se bilder av eiendommen

grenseveien 91 b  Tiedemansparken åpning 7 nov 2013 077 a