Bråstopp i boligsalget på Ensjø? – I oktober er det kun solgt 5 leiligheter!

Malerhaugen park

Mediene har skrevet mye om at ny boligsalget i Norge stopper opp og at folk ikke lenger tør å kjøpe nye boliger. Jeg følger med på boligmarkedet på Ensjø i Oslo og her kan man se den samme trenden. I de 4 store boligprosjektene som er tilsalgs på Ensjø har man i oktober opplevd et dårlig salg og det er kun solgt 5 leiligheter.

I Veidekke sitt boligprosjekt Marienfryd som hadde salgsstart i november 2009, så var det ved inngangen til oktober solgt 325 leiligheter. I løpet av oktober er det solgt 4 leiligheter. (Men det er gjort reservasjon av 10 leiligheter som alle er mellom 40 og 50 kvadratmeter)

I Neptun Properties sitt boligprosjekt Malerhaugen Park som hadde salgsstart i mai, så var det ved inngangen til oktober solgt 7 leiligheter. I løpet av oktober er det ikke solgt noen leiligheter.

I Obos sitt boligprosjekt Gladengen Park som hadde salgsstart tidlig i september, så var det ved inngangen til oktober solgt 13 leiligheter. 9 leiligheter ble solgt første salgsdag og i resten av september ble det solgt 3 leiligheter. I løpet av oktober er det kun solgt en leilighet.

I Skanska/Ferd sitt boligprosjekt Petersborgkvartalet som hadde salgsstart tidlig i september, så var det ved inngangen til oktober solgt 12 leiligheter. 6 leiligheter ble solgt første salgsdag og 6 ble solgt i løpet av september. I løpet av oktober er det ikke solgt noen leiligheter.

Det kan derfor se ut som om alle de 4 prosjektene som har boliger til salgs på Ensjø sliter med salget og at trenden som nasjonale medier melder om også slår inn på Ensjøområdet sine ny boligprosjekter.

Så langt Ensjø aktuell informasjon er kjent med så har ikke de tre prosjektene Malerhaugen Park, Petersborgkvartalet og Gladengen park vedtatt byggestart enda. Jeg er også usikker på om de har inngått kontrakter med entreprenører. Dette betyr at det nok kan bli utsettelser i byggeplanene.

 

I tredjekvartal ble det solgt 67 nye boliger på Ensjø.

 

Gladengen park