67 nye boliger er solgt på Ensjø i tredje kvartal 2013

Marienfryd

På Ensjø – Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra slutten av juni og frem til slutten av september solgt totalt 67 nye boliger. (Bildet er fra Marienfryd som har solgt flest boliger siste kvartal)

Det har vært få nye boliger tilgjengelig på Ensjø det siste kvartalet siden flere prosjekter har blitt utsolgt. Det har stort sett vært ledige boliger i Marienfryd prosjektet, men det er også noen i Malerhaugen Park. Men nå er det slutt på det, for i september har det kommet to nye prosjekter ut på markedet. Gladengen park i regi av Obos og Peterborgkvartalet i regi av Ferd/Skanska fyller på med nye boliger til salgs. Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I Prosjektet Marienfryd (Veidekke) er 325 av 398 leiligheter solgt. Det betyr at man siden slutten av juni har solgt 36 leiligheter, og nå er det 73 leiligheter igjen. Alle 6 salgs trinn er nå lagt ut for salg i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgs start i november 2009. Byggestart skjedde i mars 2010. Trinn 1 er utsolgt, trinn 2 er utsolgt, trinn 3 er utsolgt, trinn 4 har 4 ledige leiligheter, trinn 5 har 19 ledige leiligheter. I trinn 6 er det 50 ledige leiligheter. Det er Veidekke som bygger boligene.

I prosjektet Malerhaugveien 34 (JM) er 81 av 81 leiligheter solgt. Det betyr at man siden slutten av juni har solgt 1 leiligheter, og prosjektet er utsolgt. Prosjektet hadde salgs start i september 2011 og er nesten ferdig. Innflytting skjer høsten 2013

I prosjektet Hovinbekken (JM) er 114 av 115 leiligheter solgt. Det betyr at man siden slutten av juni har solgt 1 leiligheter, og nå er det 1 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i september 2011 og har vedtatt byggestart og arbeider er kommet langt på tomta. Innflytting skjer høsten 2013.

I Prosjektet Stålverksparken  (Obos) er 44 av 44 leiligheter solgt. Det betyr at man siden slutten av juni har solgt 1 leilighet, og prosjektet er utsolgt. Prosjektet hadde salgs start i juni 2012. Det er vedtatt byggestart og i september 2012 fikk man rammetillatelsen og arbeider er kommet svært langt på tomta. Innflytting skjer våren 2014.

I Prosjektet Malerhaugen park (Neptun Properties ) er 7 av 25 leiligheter solgt. Det betyr at man siden slutten av juni har solgt 5 leiligheter, og nå er det 18 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mai/juni 2013. Det er ikke kjent om man har vedtatt byggestart, men rammetillatelsen er søkt, men arbeidet har ikke startet på tomta.
I Prosjektet Gladengen Park  (Obos) er 12 av 56 leiligheter solgt. Det betyr at man siden 3. september har solgt 12 leiligheter, og nå er det 44 ledige leiligheter i dette prosjektet. Tirsdag 3.september var det salgsstart av Obos sine boliger i boligprosjekt Gladengen Park. Reguleringsplanen ble endelig vedtatt 25. september. Det er ikke vedtatt byggestart.

I prosjektet Petersborgkvartalet   (Ferd/Skanska) er 12 av 61 leiligheter solgt. Det betyr at man siden 5. september har solgt 12 leiligheter og nå er det 49 ledige leiligheter igjen i dette første salgsstrinnet. Torsdag 5. september hadde prosjektet salgs start på trinn 1 og det er ytterligere 2 salgsstrinn som kommer utover høsten, vinteren og våren 2014. Prosjektet har ikke vedtatt byggestart.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

*Nye prosjekter!*
Det kommer helt klart flere prosjekter på Ensjø i årene som kommer. Det neste prosjektet som nok har salgs start blir Hovinbekken 2 som ligger ved siden av Hovinbekken 1 og selges av JM. Obos er dessuten kommet ganske langt i planleggingen med flere felt langs Gladengveien. Det vil i løpet av 2014 bli avklart reguleringsplaner for Tyngdepunktet over Ensjø T-banestasjon.

Når det gjelder planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen.
Grenseveien 97, Grenseveien 91, Grenseveien 61, Malerhaugveien 25, Ensjøveien 34

Les tidligere sak om salgstall på Ensjø