Økende salg av nye leiligheter på Ensjø – i første kvartal 2014 har man solgt 29 leiligheter!

Gladengen park 016  M28 oversikt 1

På Ensjø Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på januar og frem til slutten av mars (første kvartal) solgt totalt 29 nye boliger.

Sammenlignet med fjerde kvartal i 2013 så viser første kvartal 2014 en tydelig oppgang for når 4 kvartal nærmest kollapset med 14 salg, så har det vært en økning i salgene i starten på 2014.

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I Prosjektet Marienfryd (Veidekke) er 349 av 398 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 13 leiligheter, og nå er det 49 leiligheter igjen. Alle 6 salgs trinn er nå lagt ut for salg i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgs start i november 2009. Byggestart skjedde i mars 2010. Trinn 1 er utsolgt, trinn 2 er utsolgt, trinn 3 er utsolgt, trinn 4 er utsolgt, trinn 5 har 14 ledige leiligheter. I trinn 6 er det 35 ledige leiligheter. Mange av trinnene er ferdige og har hatt innflytting.

I Prosjektet Malerhaugen park (Neptun Properties) er 11 av 25 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 4 leiligheter, og nå er det 14 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mai/juni 2013. Rammetillatelsen er søkt, og bygningene på tomta er revet og igangsetting er vedtatt.

I Prosjektet Gladengen Park (Obos) er 18 av 56 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 5 leiligheter, og nå er det 38 ledige leiligheter i dette prosjektet. Tirsdag 3.september var det salgsstart av boliger i boligprosjekt Gladengen Park. Reguleringsplanen ble endelig vedtatt 25. september. Det er vedtatt byggestart og arbeider er i gang på tomta.

I prosjektet Petersborgkvartalet (Ferd/Skanska) er 21 av 61 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 7 leiligheter og nå er det 40 ledige leiligheter igjen i dette første salgstrinnet. Torsdag 5. september hadde prosjektet salgs start på trinn 1 og det er ytterligere 2 salgstrinn som kommer i 2014 (avhengig av salg i trinn 1). Prosjektet har ikke vedtatt byggestart.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

*Nye prosjekter!*
Det kommer helt klart flere prosjekter på Ensjø i årene som kommer. Det neste prosjektet som nok har salgs start blir Hovinbekken 2 som ligger ved siden av Hovinbekken 1 og selges av JM. Obos er dessuten kommet ganske langt i planleggingen med flere felt langs Gladengveien. Det vil i løpet av sommeren 2014 bli avklart reguleringsplaner for Tyngdepunktet over Ensjø T-banestasjon.

Når det gjelder planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Grenseveien 97, Grenseveien 61, Grenseveien 69, Malerhaugveien 25 og Stålverksveien 1.

Les om boligsalget i fjerde kvartal 2013 – 14 leiligheter solgt

Les om boligsalget i 2013