Stillstand i boligsalget på Ensjø! – I november er det kun solgt 4 nye leiligheter!

Marienfryd a

Mediene har skrevet mye om at ny boligsalget i Norge stopper opp og at folk ikke lenger tør å kjøpe nye boliger. Jeg følger med på boligmarkedet på Ensjø og her kan man se den samme trenden. I oktober var det 5 solgte og i november er det kun 4 solgte leiligheter. Per 1.desember er det ca 180 nye leiligheter tilsalgs på Ensjø.

I Veidekke sitt boligprosjekt Marienfryd som hadde salgsstart i november 2009, så var det ved inngangen til oktober solgt 325 leiligheter. I løpet av oktober ble det solgt 4 leiligheter. (Men det er i oktober gjort en reservasjon av 10 leiligheter som alle er mellom 40 og 50 kvadratmeter) For november er det solgt 3 leiligheter (reservasjonen på 10 ligger der fortsatt).

I Neptun Properties sitt boligprosjekt Malerhaugen Park som hadde salgsstart i mai, så var det ved inngangen til oktober solgt 7 leiligheter. I løpet av oktober og november er det ikke solgt noen leiligheter.

I Obos sitt boligprosjekt Gladengen Park som hadde salgsstart tidlig i september, så var det ved inngangen til oktober solgt 12 leiligheter. 9 leiligheter ble solgt første salgsdag og i resten av september ble det solgt 3 leiligheter. I løpet av oktober er det kun solgt en leilighet og i november er det ikke solgt noen leiligheter.

I Skanska/Ferd sitt boligprosjekt Petersborgkvartalet som hadde salgsstart tidlig i september, så var det ved inngangen til oktober solgt 12 leiligheter. 6 leiligheter ble solgt første salgsdag og 6 ble solgt i løpet av september. I løpet av oktober er det ikke solgt noen leiligheter, men i november er det solgt en og reservert en leilighet.

Det kan derfor se ut som om alle de 4 prosjektene som har boliger til salgs på Ensjø, nå sliter med salget og at trenden som nasjonale medier melder om også slår inn på Ensjøområdet sine ny boligprosjekter.

En rask hoderegning viser at det så langt i fjerdekvartal kun er solgt 9 leiligheter og da skal vi også ta med at desember normalt sett er en dårlig måned for boligsalg. Hvis vi ser på tidligere 4 kvartal salg, så ble det i 2012 solgt 40 leiligheter, i 2011 ble det solgt 106 leiligheter og i 2010 ble det solgt 67 leiligheter.

Hvis vi ser på års salg så ble det i 2010 solgt 311 leiligheter, i 2011 ble det solgt 430 leiligheter, i 2012 ble det solgt 314 leiligheter og så langt i år så ligger man på et tall som sier 152 solgte. Årets tall er også lavt fordi mange av prosjektene er utsolgt og at det generelt var lite nye boliger å få kjøpt før september. Men det er ingen tvil om at boligsalget har stoppet opp og når det løsner vet ingen.

Når markedet stoppet opp sommeren 2007 så tok det nærmere 2 år før salget tok seg opp igjen på Ensjø. I øyeblikket så er det JM som er nærmest salgsstart på et nytt prosjekt og det er Hovinbekken II, men med dagens salgstall så kan det hende de venter med å legge ut dette prosjektet.

Les om årlig boligsalg på Ensjø  

Marienfryd a  Hovinveien 45

Én kommentar

Kommmentarfeltet er stengt.