Salget av boliger i JM sitt boligprosjekt Hovinbekken 2 på Ensjø/Hasle har startet.

hovinbekken 2 015  hovinbekken 2

Samtidig som den gamle Shell bensinstasjonen i krysset Hovinveien/Grenseveien rives, så har JM startet salget av 74 boliger i boligprosjektet Hovinbekken 2 med adresse Hovinveien 45. Salget startet faktisk i uka før 1.mai og allerede kan man på nettsiden se at 13 av de 74 leilighetene er solgt. Det tilsvarer 18 prosent salg den første uka.

Boligprosjektet Hovinbekken 2 består av to blokker en på 8 etasjer med 21 leiligheter som ligger ut mot rundkjøringen i Grenseveien og den andre blokka er på 6 etasjer med 53 leiligheter og den ligger langs Grenseveien. Langs Hovinveien blir det en lav bygning som skal huse en Kiwibutikk.

JM kjøpt eiendommen Hovinveien 45 i januar 2011 av Norske Shell. Prisen som JM måtte betale ligger på 31,5 millioner kr.  JM har fått omregulert området til bolig og forretning. JM foreslo og fikk vedtatt at byggehøyden skulle være 6 etasjer langs Grenseveien, og 8 etasjer nærmest krysset med Hovinveien og 1 etasje langs Hovinveien. Over forretningen som ligger langs Hovinveien vil det bli uteareal for beboerne. Det foreslås et mindre fellesbygg over forretningen. Hovinbekken gjenåpnes og føres gjennom området forbi hovinbekken 1 og frem til Tiedemannsparken er bekkeløpet allerede er ferdig utbygd.

Det skal bygges 13 toroms-, 22 treroms-, 19 fireroms- og 20 femroms leiligheter i prosjektet tilsammen 74. Det er mulig å kjøpe garasjeplass for man har 79 p-plasser under terreng, i lukket kjeller. Men 19 plasser tilhører næringsarealet og Norgesgruppen /Kiwibutikken. De øvrige 60 plassene selges til kjøpere i prosjektet.

JM har allerede solgt 13 leiligheter den første uka prosjektet ligger ut til salgs, noe som må sies å være bra i dagens boligmarkedet.

Les om prosjektet på JM sine hjemmesider

Les også saken om at Plan og bygningsetaten sitt forlag til lavere bygg ble endret av byrådet.

Bystyret vedtok byrådets innstilling 

 

 

hovinbekken 2 018 hovinbekken 2 010

hovinbekken 2 003