Bystyret vedtok reguleringsplanen for Hovinveien 45 på Ensjø / Hasle enstemmig!

Shell i Grenseveien 002

Bystyret vedtok på møtet onsdag 4.mars reguleringsplanen for Hovinveien 45. Som Ensjø aktuell informasjon skrev om tidligere i år (23.februar) så gikk byrådet imot plan og bygningsetaten og alle naboer i området og støttet utbygger JM i sitt forslag om 8 etasjer og en utnyttelse på 222%.

Dette ble gjort selv om planprogrammet for området sier at det i randsonen (hvor dette området ligger) skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 %. I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer. Bygg på inntil 7 etasjer kan tillates i dette området, dersom plassering tilsier en markering og utformingen tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter.

Ensjø Aktuell informasjon mener at det er ganske urovekkende at man gjør denne overprøvingen av Plan og bygningsetaten. PBE har forsøkt å holde seg til det vedtatte planprogrammet for Ensjø og aksepterte selv noe høyere utnyttelse. Dette er nå overprøvd av Byrådet, Byutviklingskomiteen og Bystyret. Det betyr at man kan ha satt de felles spillereglene på Ensjø (uttrykt i planprogrammet for Ensjø) i spill og vi som er beboere kan nok med dette trekket vente oss at bygninger fyker i høyden og utnyttelsen likeså.

Det er mulig at akkurat dette prosjektet kan takle denne økningen, men det er bekymringsfult at man rokker ved et prinsipp som er fastslått i planprogrammet.

Jeg regner med at alle utbyggere på Ensjø raskt ser hvilken åpning Byrådet, Byutviklingskomiteen og Bystyret har gjort med dette vedtaket. Dermed spår jeg at alle utbyggere vil øke presset på å bryte planprogrammet og de felles spilleregler som var lagt inn i dette tidligere vedtaket.

Ensjø skal fylles med godt innhold, gode bokvaliteter, parker og rom som gir livsglede for beboerne som bor her. Ensjø får butikker, folk, restauranter, torg og gater. Men dette vedtaket åpner for en situasjon som kan gå på bekostning av gode lokalmiljøer, gode byrom, god bokvalitet og ikke minst gode uterom.

Dette rammer i hovedsak ikke utbyggere, arkitekter eller investorer for det er få av dem som bor på Ensjø. Dette kommer til å ramme nåværende og fremtidige beboere på Ensjø.

 Les tidligere sak om denne reguleringsplanen!