Arbeidet med Teglverksdammen på Hasle / Ensjø starter i slutten av mai.

Teglverksdammen på hasle  teglverkstomta på hasle 019

Teglverksdammen øst for Hasle T-banestasjon. Prosjektet omfatter gjenåpning av Hovinbekken fra oversiden av Tennishallene /Dronning Margretes vei og ned til Grenseveien. Underveis vil vannet vil bli renset ved hjelp av naturlige rensemetoder før det renner inn i Ensjøbyen. Dette innebærer forsedimentering, filtrering gjennom pukkfilter og sivfilter, lufting i stryksone, sedimentering av partikler i Teglverksdammen, nytt sivfilter, for så å ledes ut i «Grensedammen» på vei mot Ensjø.

På nordsiden av anlegget skal det etableres en sammenhengende turvei langsetter hele bekkedraget. Videre etableres nye gangforbindelser og stier mot Hovin borettslag og friområdene på syd og østsiden av Teglverksdammen.

19. mai starter arbeidet. Anleggsarbeidene vil starte med grunnarbeid. Det betyr graving, massehåndtering og sprengningsarbeid. Mye av massen skal brukes i anlegget. Overskuddsmassen skal kjøres ut av området. I løpet av sommeren vil arbeidene med de tekniske anleggene starte, samt terrengbearbeiding og fundamentering for broer

Dette er et av de viktigste grepene for at Hovinbekken skal kunne åpnes igjennom hele Ensjø området. Teglverksdammen vil fungere som renseanlegg og fordrøyningsbasseng, slik at den åpne delen av hovinbekken har riktig vannføring og god kvalitet på vannet.

Les informasjon fra kommunen

Se presentasjon av planene

Se arkitektenes side

teglverkstomta på hasle 026  teglverkstomta på hasle 025