Vålerenga stadion er oversendt fra byrådet til byutviklingskomiteen med innstilling som betyr betydelig nedbygging av grønne områder på Valle Hovin.

vålerengastdion ny 1  OL på Valle Hovin

Da har reguleringsplanen for Vålerenga stadion kommet frem til politisk behandling på rådhuset i Oslo. Byrådet hadde tidligere lovet at saken skulle sendes over før jul i 2013, men først 5 måneder på overtid er den kommet på byutviklingskomiteens bord. Faktisk har den kommet frem til to komiteer for den skal også behandles i finanskomiteen. Det er ikke mye sannsynlig at den blir behandlet før sommeren.

Saken er meget komplisert og den har pågått over mange år. Helt siden 14.mai 2008 da vedtok bystyret å gi tomta til Vålerenga for kr.1.-, etter dette har Ensjø aktuell informasjon siden august 2009 skrevet om stadion saken 18 ganger. Dette er en meget vanskelig og innviklet sak med mange momenter som skal passe sammen for at ting blir riktig. Det er ikke mindre enn 10 forskjellige hovedforslag i saken som er vevd inn i hverandre. Da blir det mange utfordringer å balansere.

En av de største utfordringene er forsøket på å fylle opp Valle Hovin området med næringsbygg og boliger i tillegg til et fotballstadion og et skøyteanlegg til OL, spesielt når det betyr å bygge ned friområder og grønne områder eller områder som oppfattes som dette og benyttes av allmenheten. Grunnen til å gjøre dette er nettopp for å skaffe sårt trengt økonomi til å realisere et stadion. Vålerenga har ikke penger!

Akutt behov for 15 millioner kroner i krisehjelp i 2014 og 72 millioner i underskudd de tre siste årene til tross: Vålerenga har ikke tenkt å droppe planene om et nytt storstadion på Valle Hovin. Det skal bygges uansett kostnad og dermed må grønne områder vike plassen for næringsbygg og boligblokker som skal selges for å finansiere et stadion til 700 millioner kroner.

Det mangler ikke på advarsler fra naboer og folk som er involvert i planen, selv plan og bygningsetaten advarer, men byrådet med Bård Folke Fredriksen har instruert plan og bygningsetaten til å fylle opp friområder eller områder som oppfattes som det med boliger. Byrådet går inn for alternativ 10

Dette medfører at man ønsker å bygge:
Stadionanlegg på 80.000 m2 (felt B5), Næringsarealer på 60.000 m2 (felt B2) og 30.000 m2 boliger (Felt B6) Boligene skal bygges på grønne områder på Valle Hovin og man får høyder opptil 10 etasjer.

Det blir selvsagt alt for innfløkt og omfattende å ta en detaljert gjennomgang av alle sider ved denne saken. Jeg håper alle naboer, borettslag og andre involverte ber om deputasjon (møte med) med byutviklingskomiteen for å fremme sin sak. De som har kontakter i det politiske miljøet bør også stille spørsmål om de grønne områdene på Valle Hovin som kan forsvinne!

Jeg er positiv til at fotballklubben Vålerenga får sitt eget stadion og jeg er for at skøyte idretten i Oslo får en ny hall på Valle Hovin. Men og det er et stort MEN, hvis friområder og områder som benyttes til rekreasjon skal bygges ned for å betale for herligheten så blir jeg skeptisk.

 

Se plankart for plan 10

Les saksfremstillingen fra byrådet til byutviklingskomiteen

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon

Les tidligere sak på Ensjø aktuell informasjon

Les sak i dagbladet om stadionsaken

Vålerenga stadion