Historien om søylehuset «Marienlyst» som stod på Ensjø, men som nå befinner seg på Ekeberg

søylehuset 004  søylehuset på ensjø 1

I disse tider når Ensjøområdet er i ferd med å gjennomgå en transformasjon fra industri og næringsområder til boligområder, så er det greit å ha et blikk på historien til området. I denne saken er det fokus på Tiedemannsbyen.

Historisk beskrives det at Peterborg lå der det opprinnelig var en løkke, som på 1700-tallet var skilt ut fra Bergsløkken, det som i dag heter Kampen. Peter Krabbe var forpakter for eiendommen og derav opprinnelsen til navnet Petersborg.

I 1823 overtok visekonsul Henrich Reich som forpakter. Inspirert av antikken fikk han oppført en staselig sommerbolig med søylegang rundt hele bygget. Husk at i 1823 lå dette området langt utenfor byen sine grenser.  Det er først fra 1887 at dette området blir synlig på kart. På kart fra 1900 kan man se de tre husene som lå på området. Søylehuset har på kartet fra 1900 navnet Marienlyst og de to andre heter Petersborg. På flyfoto fra 1937 kan man se de samme husene.

Forfatteren Sigurd Hoel kjøpte Peterborg i 1928 og forfatteren bodde der med sin kone Nic. Waal til 1936. Dette er også årsaken til at Joh H Andresens vei er døpt om til Sigurd Hoels vei. Dette skjedde i 2011.

Tiedemanns kjøpte områder ved kampen/Ensjø som ble bebygd med lagerbygninger allerede på 1950-tallet. På 1960-tallet ble det bestemt å bygge en helt ny moderne fabrikk på Ensjø. Den sto ferdig i 1968, og både administrasjon, produksjon og lager ble flyttet dit.

Søylehuset sto på Ensjø helt fram til 1963 da det ble revet/demontert i forbindelse med den nevnte utvidelsen/nybygget av Tiedemanns tobakksfabrikk.  Byantikvaren fikk imidlertid bygget gjenoppført på Ekebergsletta i 1966. Søylehuset stod opprinnelig der man i dag skal bygge Petersborgkvartalet i Tiedemannbyen. Se kart fra 1937 og 2013.

Det eneste «historiske» bygget som ligger igjen på området i dag er den gamle direktørboligen på Tiedemannsområdet. Den er oppført på Byantikvarens gule liste. Bygningen har eiendoms navn Petersborg – Bergsløkken, og er trolig oppført sent i 1880-årene. Den kan man også se på kartene fra 1887 og 1900. Den fungerte i en årrekke fra 50 tallet som direktørbolig for Tobakksfabrikken, inntil den på 1960-tallet ble tatt i bruk til kontorer og laboratorier for fabrikken.

Når fabrikken stengte dørene 30. juni 2008 opphørte den siste tobakksproduksjon i Norge. En av Norges eldste industribedrifter med 230 års virksomhet ble historie. Nå er det fokus på å bygge boliger på dette området av Ensjø!

Se kart fra 1887 

Les om søylehuset på Kampen historielag 

Les om at fabrikken stengte.

Les om rive arbeidene på tobakksfabrikken

Les mer på industrimuseum sine sider

 

Kart fra området: tv fra 1887 th fra 1900 ( hentet fra Oslo kommune sine sider)

Petersborg kart fra 1900  kart fra petersborg 1887

 

Flyfoto: tv 1937 og th 2013 (begge hentet fra Finn.no historiske kart) rød pin viser huset.

fly foto søylehuset 1937  fly foto søylehuset 2013

 

Gamle bilder fra området (hentet på Oslobilder.no, oslobyarkiv)

flyfoto tiedemann søylehuset 3  flyfoto tiedemann søylehuset

søylehuset på ensjø  flyfoto tiedemann søylehuset 2

 

Nye bilder tatt på Ekeberg

søylehuset 009 søylehuset 001

søylehuset 012 petersborg på ensjø hoved