Fire busstopp i Grenseveien på Ensjø legges ned og to nye bygges!

Lillebergsvingen 1  Lillebergsvingen

Det har den siste uken vært gravearbeider på busstoppene Lillebergsvingen og St.Jørgensvei i begge retninger i Grenseveien på Ensjø. Arbeidene har gått ut på å fjerne opphøyningen ved stoppestedene og legge kantsteinen ned til vanlig høyde.

Samtidig har det på 2 andre steder i Grenseveien beliggende midt i mellom de nevnte stoppesteder blitt utført arbeid med å lage nye stoppesteder med opphøyet kantstein eksempelvis utenfor Grenseveien 61.

På Facebook melder Hovin Borettslag om at de har mottatt e-post med følgende ordlyd:

Sitat «Det skal gjennomføres endringer av bussholdeplasser i Grenseveien, se vedlagt holdeplasslokalisering. 4 holdeplasser skal fjernes og erstattes av 2 nye holdeplasser.

Steen & Lund AS vil utføre omleggingen av busslommer i Grenseveien.

Arbeidsvarslingen har satt krav om at arbeid på eksisterende bussholdeplass merket 6, som skal fjernes, må skje etter kl 20 om kvelden for ikke å forstyrre trafikken. Dette medfører kvelds- og nattarbeid den 30.09.2014.

Byggingen av holdeplass merket 4 blir koordinert med fjerningen av bussholdeplass 6 fordi det foregår gjenbruk av materialer.

Arbeidene vil bli gjennomført med så lav lydproduksjon som praktisk mulig. Høye lydnivåer av alle typer skal unngås. Dette gjelder også slaglyder, høy stemmebruk og lydsignaler ved rygging.» Sitat slutt

Det har ikke vært mulig å verifisere denne informasjonen på nettet ei heller finne ut hva navn på nytt stoppested skal være.

Alle stoppestedene i Grenseveien på Ensjø fikk en ansiktsløftning og oppgradering i 2011. Nå blir de nedlagt og flyttet.

Les sak på Ensjø aktuell informasjon fra september 2011