71 nye boliger solgt på Ensjø i andre kvartal 2014 – Det er imidlertid ikke gull og grønne skoger for alle utbyggere!

Boligprosjekter på ensjø + hovinbekken 024  Boligprosjekter på ensjø + hovinbekken 010

På Ensjø Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de 5 store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på april og frem til slutten av juni (andre kvartal) solgt totalt 71 nye boliger.  Sammenlignet med fjerde kvartal i 2013 og første kvartal i 2014 så viser andre kvartal et betydelig løft i salget av nye boliger. 71 salg er mer enn dobbelt så mye som i første kvartal.

Tallene er imidlertid ikke lystig lesing for alle utbyggere spesielt ille må det være for Neptun properties i Malerhaugen park som kun har ett salg i dette kvartalet. Det er nok heller ikke topp stemning hos Ferd/Skanska som bare kan logge inn 4 salg de siste tre månedene i Petersborgkvartalet.(Bildene øverst i saken er Petersborgkvartalet og Malerhaugen park)

Stemningen er nok mye lysere hos JM  med prosjektet Hovinbekken 2. De har på 2 måneder solgt 42 prosent av boligene i prosjektet.

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I Prosjektet Marienfryd (Veidekke) er 369 av 398 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 20 leiligheter, og nå er det 29 leiligheter igjen. Alle 6 salgs trinn er nå lagt ut for salg i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgs start i november 2009. Byggestart skjedde i mars 2010. Trinn 1 er utsolgt, trinn 2 er utsolgt, trinn 3 er utsolgt, trinn 4 er utsolgt, trinn 5 har 6 ledige leiligheter. I trinn 6 er det 23 ledige leiligheter. Mange av trinnene er ferdige og har hatt innflytting.

I Prosjektet Malerhaugen park (Neptun Properties) er 12 av 25 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 1 leilighet, og nå er det 13 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mai/juni 2013. Det er vedtatt byggestart og arbeidene er i gang på tomta.

I Prosjektet Gladengen Park (Obos) er 33 av 56 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 15 leiligheter, og nå er det 23 ledige leiligheter i dette prosjektet. I september 2013 var det salgsstart av boliger i boligprosjekt Gladengen Park. Det er vedtatt byggestart og arbeider er i gang på tomta.

I prosjektet Petersborgkvartalet (Ferd/Skanska) er 25 av 61 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 4 leiligheter og nå er det 36 ledige leiligheter igjen i dette første salgstrinnet.  I september 2013 hadde prosjektet salgs start på trinn 1 og det er ytterligere 2 salgs trinn som kommer i 2014 (avhengig av salg i trinn 1). Det er ukjent om Prosjektet har vedtatt byggestart, men det pågår arbeid med riving av gamle bygg på området.

I Prosjektet Hovinbekken 2 (JM) er 31 av 74 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 31 leiligheter, og nå er det 43 ledige leiligheter i dette prosjektet.  Prosjektet hadde salgsstart i april/mai 2014. Det er ukjent om byggestart er vedtatt men eksisterende bygninger på eiendommen er revet.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

*Nye prosjekter!*
Det kommer helt klart flere prosjekter på Ensjø i årene som kommer. Det neste prosjektet som har salgs start blir  Obos sitt prosjekt Verkshagen som ligger i Gladengveien ved siden av Gladengen park. Obos er dessuten kommet ganske langt i planleggingen med flere felt langs Gladengveien. Det vil i løpet av høsten 2014 bli avklart reguleringsplaner for Tyngdepunktet over Ensjø T-banestasjon.

Når det gjelder planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Grenseveien 97, Grenseveien 61, Grenseveien 69, Malerhaugveien 25 og Stålverksveien 1.

Les om boligsalget i første kvartal 2014

Les om boligprosjektet Verkshagen

Les om boligprosjektet Hovinbekken 2

 

Les om boligsalget i fjerde kvartal 2013 – 14 leiligheter solgt

Les om boligsalget i 2013 

Bildene under er Gladengen Park, Marienfryd og Hovinbekken 2

 Boligprosjekter på ensjø + hovinbekken 072  Boligprosjekter på ensjø + hovinbekken 029

Boligprosjekter på ensjø + hovinbekken 039