Det kommer over 700 nye leiligheter ut i boligmarkedet på Ensjø i høst.

Det ser ut til at utbyggerne har stor tro på boligmarkedet på Ensjø. Det ser faktisk ut til at det i høst kan komme 5 nye boligprosjekter til salgs med til sammen 722 nye boliger. Disse kommer i tillegg til de 500 som allerede er i salg på Ensjø! Det kan derfor bli så mange som 1200 ledige leiligheter på Ensjø i høst.

De som har varslet salgsstart av boliger er Attivo bolig med 200 leiligheter i Malerhaugveien 25, Det er Selmer Eiendom med 206 leiligheter i Gladengveien 3 til 7, Det er Urbanium med 128 boliger i Malerhaugveien 19 til 23, Det er Neptun Properties med 82 leiligheter i Ensjøveien 34. I Malerhaugveien 20 kommer 106 nye leiligheter som selges av Bunde Eiendom. Dette betyr at 722 nye leiligheter som skal ut på markedet på Ensjø i høst! Dette under den forutsetningen at utbyggerne legger ut alle boliger samtidig, noen av de største kan kanskje velge å dele opp prosjektene.

Disse 722 kommer i tillegg til de nye leilighetene som allerede er til salgs. Tar man utgangspunkt i utgangen av 2 kvartal, så var det da omlag 500 ledige leiligheter på Ensjø. Dette var i prosjektene Ensjø Torg, Tiedemannsparken, Tiedemannsfabrikken, Hovinenga, Ensjø høyden, Lilleberg Tunet og Malerhaugveien 28.

Jeg vet ikke helt om når det blir for mange boliger til salgs og når markedet blir mettet. Det er åpenbart at konkurransen mellom utbyggerne kommer til å bli skjerpet i høst, når nærmere 1200 nye leiligheter er ledige på Ensjø!

Les saker om salgsstart av nye boliger i høst

Bunde bygg Malerhaugveien 20

Attivo bolig Malerhaugveien 25

Urbanium Malerhaugveien 19-23

Selmer Eiendom Ensjøveien 3-7

Neptun Properties Ensjøveien 34

Les tidligere sak om salgstall i 2 kvartal på Ensjø