Utbygger legger i høst ut 200 nye boliger i Malerhaugveien på Ensjø

Det er boligprosjektet i Malerhaugveien 25 på Ensjø som har hengt opp skilter med varsel om salgsstart av 200 nye boliger, høsten 2019. Selgeren av boligene er selskapet Attivo bolig.

Dette betyr at Neptun Properties som kjøpte prosjektet i 2015 og som har drevet den nye reguleringen igjennom med vedtak i bystyret i juni har «solgt» prosjektet videre. Jeg som skriver denne bloggen antydet tidligere i saken om at reguleringen ble vedtatt, at det kunne ha skjedd. Nå er det bekreftet.

Selskapet Attivo bolig ble stiftet på slutten av 2015 og registret i Brønnøysund i starten på 2016, men da under navnet Nye boliger. Men det skiftet navn til Attivo boliger Malerhaugen as i mai 2017.

Selskapet Attivo skriver på sine hjemmesider: «Attivo AS er et selskap som tilbyr investeringer for profesjonelle investorer innen utviklingseiendom. Selskapet har en sterk kompetanse på utvikling og drift av bolig og næringseiendom. Selskapet har en operativ ledelse med kompetanse som følger prosjektene tett gjennom hele utviklingsprosessen. Siden starten for over 20 år siden har selskapet utviklet nærmere 800 boliger og 205.000 m² næringsarealer.»

Når Bystyret behandlet saken 12 juni i år var det fortsatt Neptun Properties som stod om ansvarlig i dokumentene. Jeg kan ikke si noe om når faktisk salget/overføringen av eiendommen har skjedd. Uansett det blir lagt ut 200 boliger for salg i høst i tilknytning til eiendommen Malerhaugveien 25.

På prosjektsiden kan man lese. «Høsten 2019 starter vi salget av nye leiligheter i Malerhaugveien 25 på Ensjø. En god variasjon av leilighetstyper med store vindusflater gjør at dette blir flotte og lyse leiligheter på det vi kaller “oppe i høyden” på Ensjø.

Malerhaugveien er en stille gate midt mellom Ensjø og Helsfyr, som betyr at du kollektivt kommer deg hvor som helst, når som helst. Vi legger til rette for en aktiv livsstil og har stor sykkelparkering med sykkelverksted og sykkelvask.

Her er alle velkomne. Store fellesarealer og takterrasse legger til rette for lek og sosialt samvær. I tillegg er det en trygg og stille gate skjermet fra altfor mye biltrafikk. I Malerhaugveien 25 vil det rett og slett bli veldig hyggelig å bo!»

Det fremkommer enda ikke noe om størrelser eller priser i dette prosjektet, så man får bare følge med.

 

Se nettsiden til prosjektet

Les tidligere sak om dette prosjektet

Se nettsiden til Attivo