Det er solgt 169 leiligheter på Ensjø i andre kvartal 2019 – Det er veldig mange ledige leiligheter til salgs

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø vedrørende salget av nye boliger. I de store boligprosjektene som er til salgs på Ensjø har man i løpet av andre kvartal 2019 solgt 169 leiligheter. Dette er en kraftig økning av salget om man sammenligner med første kvartal hvor man solgte 73 leiligheter. Det salgstallet er også det nest beste andre kvartal salg på Ensjø, så lenge jeg har fulgt med på dette siden 2010.

Det er kommet 3 nye prosjekter ut i markedet i andre kvartal og det er disse som bidrar til det høye salget. Disse 3 prosjektene har 122 av salgene, mens de 6 gamle prosjektene kun har solgt 47 leiligheter. De nye prosjektene øker også antallet ledige leiligheter med nærmere 300.

Det er boligprosjektene til Selvaag i Tiedemannsparken som selger flest og dette har 75 salg, tar vi med de 27 salgene i Tiedemannsfabrikken og de 6 salgene i Hovinenga så er det totalt 108 salg på Selvaag i første kvartal. Skanska har 36 salg i sitt nye prosjekt Tigergården og 1 salg på Ensjø Torg og i samme periode.

Akkurat i øyeblikket er det veldig mange nye leiligheter til salgs på Ensjø, tallet er oppe i 509 som er en kraftig økning fra de 258 som var ledige i første kvartal. Nå har alle prosjekter lagt ut det meste de har, med unntak av Selvaag som holder tilbake 24 leiligheter i Hovinenga trinn D. Det er også planlagt 2 salgstrinn i Tiedemannsparken med ytterligere 150 leiligheter, men de er ikke lagt ut enda.

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 288 av 354 (hus a+b+c+d) leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 6 leiligheter, og nå er det 42 (reelt 66, da 24 ikke er lagt ut for salg enda) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 354 leiligheter i 4 salgstrinn. Alle salgstrinn er nå i salg, da hus D ble lagt ut i oktober 2017. Det er byggearbeider på tomta. Hus A + B + C har hatt innflytting og man har kommet veldig langt med bygg D.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 1 (Selvaag) er 158 av 158 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 2 leiligheter, og nå er dette prosjektet utsolgt. Prosjektet hadde salgsstart i april 2016. Prosjektet har hatt innflytting.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) er 159 av 222 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 25 leiligheter, og nå er det 63 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet har kommet langt og man nærmer seg innflytting.

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 298 av 351 leiligheter solgt. (Trinn 1, 2, 3, 4, 5 + Levhan) Det betyr at man i andre kvartal har solgt 1 leilighet, og nå er det 53 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Det er gjennomført innflytting for trinn 1. Man har kommet et godt stykke på trinn 2, man holder på med innvendige arbeider. Når det gjelder trinn 3 så er man i ferd med å lukke bygget. Det er byggearbeider på trinn 4 og 5. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 520 boliger i 7 salgstrinn. Salgstrinn 4 ble lagt ut i januar 2018 og trinn 5 ble lagt ut i mai 2018. Siste trinn med Levhan ble lagt ut i august 2018. Skanska har i juni 2019 lagt ut Tigergården.

I prosjektet Ensjøhøyden (Neptun Properties/USBL) er 128 av 133 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 11 leiligheter, og nå er det 5 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Prosjektet nærmer seg innflytting.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) er 63 av 92 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 2 leiligheter, og nå er det 28 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i Mars 2017.  Byggestart har skjedd og råbygget for begge blokkene er oppe og bygget er i ferd med å lukkes.

I Prosjektet Tiedemannsparken (Selvaag) er 75 av 175 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 75 leiligheter og nå er det 100 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2019. Prosjektet vil få flere (4?) salgstrinn og det er trinn 1 og 2 som nå er i salg. Det gamle bygget på tomta er revet og det er noe graving der, men det er ikke avklart opp byggestart er vedtatt.

I Prosjektet Tigergården (Skanska) er 36 av 161 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 36 leiligheter og nå er det 125 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni 2019. Ingen ting har skjedd på tomta

I Prosjektet Malerhaugveien 28 (Neptun Properties/USBL) er 11 av 80 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 11 leiligheter og nå er det 69 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i juni 2019. Ingen ting har skjedd på tomta.

 

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 30/6-2019) Spesielt forbehold om antall leiligheter som holdes tilbake av Selvaag bolig i Hovinenga.

Det skjer imidlertid mange ting på Ensjø og i andre kvartal har det blitt vedtatt 2 reguleringsplaner i bystyret som gjelder Ensjø. Dette er Neptun Properties sitt prosjekt i Malerhaugveien 25 har blitt vedtatt med ca 300 leiligheter og Neptun Properties sitt prosjekt i Ensjøveien 4 med ca 100 leiligheter.  I tillegg er Ferd sitt boligprosjekt i Gladengveien 12 til 14 med ca 130 leiligheter oversendt til politisk behandling.

Selmer Eiendom sitt boligprosjekt med ca 200 leiligheter i Gladengveien 3 til 7 har fått innvilget rammetillatelse og vil nok snart dukke opp som et prosjekt som er til salgs.  Boligprosjektet Ensjølyst som ligger i Ensjøveien 34 ble trukket fra markedet i januar 2019 og vil nok snart dukke opp i markedet på nytt når reguleringen er ferdig.

Når det gjelder planer for flere boliger på Ensjø området, så er det flere av disse, her nevnes noen. Det pågår utvikling i Malerhaugveien 19-21 (Urbanium), Malerhaugveien 15 (Usbl), Ensjøveien 3-5 (Ferd), Ensjøveien 16-20.  I tillegg har det dukket opp store bolig planer på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og noe inne på selve Fyrstikktorget. Obos har avsluttet arbeidet med å få rammetillatelse for boligprosjektet på Ensjøveien 8, 10 og 12. Men har startet opp et arbeid med regulering av  Grenseveien 71.

Så har du planer om å kjøpe bolig på Ensjø så vil det være mange muligheter for dette i årene som kommer.

Les om salgstallene fra første kvartal 2019