Petersborg i Tiedemannsbyen på Ensjø blir områdets nye nabolagshus

I nærmere ett år har det pågått en prosess der Ferd har jobbet med å finne ut hva og hvordan de skal bruke den vernede bygningen Petersborg i Tiedemannsbyen. Det må bli noe som er til nytte og glede for alle oss Ensjø-boere, med ny aktivitet i huset som kan skape liv til området.

Tidlig i 2018 laget Ferd en undersøkelse med hjelp fra Barnas boligbyggere om mulige myke innslag i nabolaget. Ferd inviterte også både skolen og naboene til samarbeid. Det ble gjennomført ulike aktiviteter som skulle komme opp med gode prosjektideer. Dette arbeidet resulterte i en rapport på 55 sider som siden er bearbeidet.

Underveis var det samtaler mellom prosjektleder og sameiene om å etablere et nabolagshus. Det ble sjekket ut med både kommersielle og frivillige organisasjoner for å avklare ulike driftsformer, inkludert ledelse via en frivillig aktør. Et nabolagshus skal kunne gi forskjellige tilbud til både organiserte og uorganiserte barn og ungdom i området. Samtidig skal det også være mulig for naboene å kunne låne eller leie lokaler og møterom. Det bør også være mulig å kunne invitere sosiale entreprenører som kan leie lokalene mot betaling for en kortere periode.

I prosessen har Kirkens Bymisjon dukket opp som mulig aktør – en organisasjon som potensielt kan stå som drifter av huset. Det er lagt opp til at det signeres en intensjonsavtale med Kirkens Bymisjon om å drive huset som et nabolagshus. Avtalen legger opp til å videreutvikle alle ideene som har kommet opp i prosessen til et godt sluttkonsept. Dette skal gjøres i løpet av de neste tre månedene og det er også en forutsetning at begge parter får løsningen godkjent i hvert sitt styre, samt at sameiene også skal ha et ord med i laget på den endelige løsningen.

Her tenkes det blant annet myke møteplasser mellom folk, særlig der folk bor tettest. Fokus på barn og unge og muligens en møteplass på tvers av generasjoner. Det er også viktig å sikre medvirkning fra brukere og en trygg finansiering av sluttkonseptet. Dette betyr å få med noen på laget som kan bidra med penger utover det Ferd legger i potten.

Tanken er at alt dette skal smelte sammen og bli et flott prosjekt med Petersborg i sentrum, og som kan resultere i åpningen av et nabolagshus på Ensjø ca. 1. november i år. En avtale om drift av huset vil være på 3 år, til å starte med.

Så nå kan vi trygt glede oss til et nytt fint hus for alle Ensjø-beboere!

 

Les tidligere sak om Ferd sine planer for huset

Les tidligere sak om Petersborg som bydelshus

Les historien om Petersborg

 

Noen bilder fra forskjellige tider! Bildet i svart/hvit er fra oslobilder i 1953 med ukjent fotograf.

 

Her er litt bonus informasjon til deg som har funnet veien helt ned hit!

Historien om navnet Petersborg.

Historisk beskrives det at Peterborg lå der det opprinnelig var en løkke, som på 1700-tallet var skilt ut fra Bergsløkken, det som i dag heter Kampen. Peter Krabbe var forpakter for eiendommen og derav opprinnelsen til navnet Petersborg.

Det eneste gamle som ligger igjen på området i dag er den gamle direktørboligen på Tiedemannsområdet. Den er oppført på Byantikvarens gule liste. Bygningen har eiendomsnavn Petersborg – Bergsløkken, og er trolig oppført sent i 1880-årene. Den fungerte i en årrekke som direktørbolig for Tiedemanns fabrikker, inntil den på 1960-tallet ble tatt i bruk til kontorer og laboratorier for fabrikken. Bygningen har stått tom og ubrukt lenge med unntak av en runde som visningslokale for Skanska sine boligprosjekter.