Ensjø før og nå – To historier i en, Turvei D2 og Søylehuset der forfatteren Sigurd Hoel bodde i det nåværende Tiedemannsbyen på Ensjø

turvei-d2-ved-hagekvartelt-mai-2010 (1) D2 på Ensjø (5)

Bildene fra nyere tid viser samme område med flere års mellomrom, mai 2010, april 2016 og mars 2018. Bildet fra 2010 viser et grøntområde som lå som en buffer mellom Tobakksfabrikkens parkeringsplass og turveien. Bilde fra 2016 viser rekkehusene i Hagekvartalet i Tiedemannsbyen med den samme turveien. Bildet fra 2018 viser samme område, men med den nye utformingen av turveien. Bildene under viser det samme området og Søylehuset samt kart/luftfoto (Finn.no/kart historiske bilder) fra 1889, 1900, 1947, 1984, 2009, 2011, 2013 og 2017

Turvei D2 er faktisk grensen mellom Grünerløkka bydel og Gamle Oslo bydel, hvis du ikke viste det!

Litt historie om området:

Historisk beskrives det at Peterborg lå der det opprinnelig var en løkke, som på 1700-tallet var skilt ut fra Bergsløkken, det som i dag heter Kampen. Peter Krabbe var forpakter for eiendommen og derav opprinnelsen til navnet Petersborg.

I 1823 overtok visekonsul Henrich Reich som forpakter. Inspirert av antikken fikk han oppført en staselig sommerbolig med søylegang rundt hele bygget. Husk at i 1823 lå dette området langt utenfor byen sine grenser.  Det er først fra 1887 at dette området blir synlig på kart. På kart fra 1900 kan man se de tre husene som lå på området. Søylehuset har på kartet fra 1900 navnet Marienlyst og de to andre heter Petersborg. På flyfoto fra 1937 kan man se de samme husene.

Søylehuset sto på Ensjø helt fram til 1963 da det ble revet/demontert i forbindelse med utvidelsen/nybygget av Tiedemanns tobakksfabrikk.  Byantikvaren fikk imidlertid bygget gjenoppført på Ekebergsletta i 1966. Søylehuset stod opprinnelig der man i dag har bygget torget foran Petersborgkvartalet i Tiedemannbyen.

Forfatteren Sigurd Hoel kjøpte Peterborg i 1928 og forfatteren bodde der med sin kone Nic. Waal til 1936. Dette er også årsaken til at Joh H Andresens vei ble omdøpt om til Sigurd Hoels vei i 2011.

Tiedemann Tobaksfabrikk kjøpte området ved Kampen/Ensjø, som ble bebygd med lagerbygninger, allerede på 1950-tallet. På 1960-tallet ble det bestemt å bygge en helt ny moderne fabrikk på Ensjø. Den sto ferdig i 1968, og både administrasjon, produksjon og lager ble flyttet dit.

Grunnlaget for JL Tiedemanns Tobaksfabrikk ble lagt den 21. mai 1778 ved at det ble søkt kongen i København om kongelig privilegium for å drive tobakksproduksjon i Oslo. Virksomheten holdt opprinnelig til på Vaterland i Oslo, men har vært lokalisert på Ensjø i Oslo siden 1968 fram til 2008. Johann Ludwig Tiedemann overtok virksomheten i 1833 og ga bedriften dagens navn. I 1849 solgte han bedriften til Joh. H. Andresen. Familien Andresen eide JL Tiedemanns Tobakksfabrikk over fem generasjoner fram til 1998, da bedriften ble fusjonert med det danske konsernet Skandinavisk Tobakskompagni. I 2005 solgte familien Andresen seg helt ut av Skandinavisk Tobakskompagni. Andresen familien plasserte pengene og eiendommene i Ferd.

Når fabrikken stengte 30. juni 2008 opphørte den siste tobakks produksjon i Norge. En av Norges eldste industribedrifter med 230 års virksomhet ble historie. JL Tiedemanns Tobaksfabrik AS var et datterselskap av Skandinavisk Tobakskompagni A/S, som hadde hovedkontor i København. Fabrikken var en av konsernets mest lønnsomme bedrifter. Overskuddet i 2006 var på formidable 363 millioner kroner, og konsernbidraget etter skatt var på mer enn 1, 2 millioner pr. ansatt. Men det var ikke nok så fabrikken ble lagt ned og produksjonen flyttet til utlandet!

Ferd beholdt eiendommene og hadde i tråd med Ensjøplanen regulert eiendommen til bolig og inngikk samarbeid med Skanska og senere Selvaag som bygde boliger på denne eiendommen. Det eneste som vil stå igjen etter denne industrien, vil være den store pipa og den vernede bygningen som nå kalles Petersborg.

Da er vi tilbake til bildene fra i dag, som de fleste kjenner seg igjen på! Det er viktig å kjenne til historien til et område, for eksempel der man bor. Håper du fikk litt utvidet innsikt i gjennom dette innlegget.

Les Historien om Søylehuset.

Les tidligere sak om dette fra 2016.

 

tre-tiedemannsbyen-040

søylehuset-på-ensjø-1 søylehuset-004

kart-fra-petersborg-1887 Petersborg-kart-fra-1900

Hagekvartalet-1947 Hagekvartalet-i-1984

Hagekvartalet-i-2009 Hagekvartalet-2011

Hagekvartalet-i-2014 Hagekvartalet 2017