Hva skal man bruke Petersborghuset i Tiedemannsbyen på Ensjø til?

Ensjø aktuell informasjon er blitt kontaktet av Reidun som på vegne av Barnas Boligbyggere og FERD inviterer til nabolagsverksted tirsdag 12. februar om bruken av Peterborghuset i Tiedemannsbyen.

Velkommen til nabolagsverksted om bruk av Petersborghuset på Ensjø!

FERD ønsker å åpne Petersborghuset for nabolaget, og før jul fikk vi inn mange og gode refleksjoner og forslag fra beboerne om hva man trenger i nabolaget. Barna har også fått mulighet til å engasjere seg. Etter initiativ fra FAU hadde vi i januar elever fra Hasle Skole og Teglverket Skole på besøk.

Det som har kommet frem er at både voksne og barn på Ensjø ønsker seg flere tilbud og gode møteplasser. Især for barn og unge i skolealder, men også på tvers av aldersgrupper. Naboer og andre som ønsker å involvere seg, bli informert eller komme med synspunkter på hvordan vi kan bruke Petersborghuset og torget til å skape gode møteplasser er hjertelig velkommen 12. februar.

Agenda:

Fra kl. 1730: Befaring i huset for de som ønsker det.

Kl. 1800: Innledning og kort gjennomgang av hva som har kommet frem i beboerundersøkelse og workshop blant elever fra Teglverket Skole og Hasle Skole.

Kl. 1820: Workshop og diskusjon. Klasse 6B fra Hasle Skole

Så sett av tirsdag 12. februar kl. 1800-1930 i Petersborghuset (det gule huset på torget).

OBS! Det er begrenset plass og man ønsker derfor påmelding. Påmelding innen lørdag 9. februar til reidun@barnasboligbyggere.no

 

Ensjø aktuell informasjon skrev i april 2018 om muligheten og ønskene om et bydelshus på Ensjø og beskrev dette huset som en mulighet for å løse den utfordringen.

Les tidligere sak om mulig bydelshus på Ensjø