Trenger Ensjø et bydelshus? Kan Petersborg i Tiedemannsbyen være en mulighet?

Petersborg (2) Petersborg (6)

Det finnes et eget bydelshus på Kampen og det finnes et eget på Vålerenga, men på Ensjø finnes det ikke noe bydelshus. På Ensjø finnes det faktisk ganske lite lokaler som kan være egent for å kunne være et bydelshus. Alle gamle eiendommer på Ensjø er regulert til å bli boliger eller for å rives, slik at det kan bli boliger.

Et bydelshus skal være et aktivitetshus som gjerne er drevet på frivillig basis der man kan ha mulighet for å avholde møter og selskaper. Det kan også brukes til ulike kulturaktiviteter, som musikkundervisning, øvingslokale, utstillinger, eller også til andre arrangementer og kurs. Det finnes ingen slike hus på Ensjø i dag!

Men det finnes noen gamle hus som er vernet og som ikke kan rives eller bli boliger. Et slikt hus er Petersborg i Tiedemannsbyen. Jeg som skriver Ensjø aktuell informasjon har tidligere luftet ideen for personer i Ferd systemet, men da var det litt begrensede muligheter på grunn av eier forholdene til bygningen Petersborg. Da var bygningen eid av Tiedemannsbyen da og Ferd i felleskap noe som åpenbart gav utfordringer for disposisjonen av bygningen. Nå har imidlertid Ferd kjøpt bygningen og er eier av den. Dette kan åpne opp for at en løsning kan være mulig.

En slik eiendom vil selvsagt koste mye penger, men med begrenset mulighet for utnyttelsen så er det nok ikke markedspris. Det finnes nok likevel ingen som utenvidere kan komme opp med et slikt beløp uten hjelp fra Ferd og fra Kommunen. Mitt forslag er enkelt men ikke helt ukomplisert.

Når man regulerte Tiedemannsbyen så la man inn betydelige grønnelunger på området, dette skulle være parker, torg og parkdrag som skulle være til for de nye innbyggerne som skulle og skal flytte hit. For at utbyggerne skulle gå med på dette så ble utnyttelsesgraden på de enkelte feltene justert, slik at man faktisk i gjennom økt antall kvadratmetere kunne bygge mer og dermed fikk en indirekte økonomisk kompensasjon for de områdene man overdrog til kommunen.

Man kan gjøre det samme når det gjelder Petersborg. Ferd, kommunens politikere og kommunens etater (plan og bygningsetaten samt eiendoms og byfornyelse etaten) samt velforeninger, sameier og borettslag kan gå i dialog å finne en løsning. Betalingen for at Ferd skal gå med på en løsning er å tilby litt høyere utnyttelse på en eller flere av de eiendommene som skal utvikles på Ensjø. Dette kan eksempelvis være Gladengveien 12/14 som man jobber med regulering av nå.

Dette er bare en enkel ide, men kan den la seg realisere. Det hadde vært flott om Ensjø også kunne fått sitt eget bydelhus! Er det noen politikere, kommunale etater eller noen i Ferd systemet som tar opp denne ballen? Utfordringen er sendt!

Noen bilder fra forskjellige tider! Bildet i svart/hvit er fra oslobilder i 1953 med ukjent fotograf.

petersborg 1 petersborg 2

petersborg 3 petersborg på ensjø hoved

petersborg 4