Er dette Ensjø sine siste uregulerte parkeringsplasser?

Parkering på Ensjø (1) Parkering på Ensjø (7)

Det er i løpet av de siste 8 årene fjernet mange offentlige/uregulerte parkeringsplasser på Ensjø. Etter at beboerparkeringen kom i våres, så har det blitt enda færre uregulerte parkeringsplasser. Nå skal det sies at beboerparkering er noe av det bedre som har skjedd, for nå er det faktisk mulig å finne ledige parkeringsplasser til alle døgnets tider. Slik har det ikke alltid vært på Ensjø.

Men uansett hvordan man regulerer eller tilrettelegger, så er det noen som finner smutthullene der man kan parkere som man vil, uten å betale og uten tidsbegrensning.

En slik plass er i en innkjøring fra Gladengveien mellom nr 4/6 og 8. Her har noen funnet sitt lille parkeringsparadis. Dette er området der brakkeriggen til Veidekke stod når man bygde boligprosjektene Verkshagen og Stålverkskroken. Området er tidligere eid av Obos, men er overdratt til Oslo kommune. Dessverre er det enda ikke lagt inn i Oslo kommune sitt eiendomsregister, dermed er det ingen etater som kan si at dette er vårt ansvar. Men Ensjø Aktuell er kjent med at Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har eieransvar for området.

Siden dette er et område som ikke er regulert og at det dermed ikke håndheves noen kontroll eller regulering, så finnes det ingen skilter.  Så her er det litt fritt fram for parkering og det synes. Biler parkerer på det som er åpenbart er gangarealer. Biler dobbeltparkerer. Når biler parkeres inne av dobbeltparkering så kjører man ut på gressplenen som er friområde for å komme ut.

På den andre siden av innkjøringen mot Elippsen Borettslag står det igjen noen skilter fra Park Nordic som hindrer parkering på den siden. Men jeg vil tro at disse skiltene ikke har gyldighet lengre, siden disse nok tilhørte en tidligere grunneier. Men det kan være at selskapet fortsatt utsteder bøter på det området siden det er bilfritt.

Når Ensjø aktuell informasjon denne uken var i kontakt med EBY så var det helt klart at det var planlagt at det skal settes opp skilt med parkering forbudt i på hele dette området. Dette er nemlig første del av friområdet Petersborgaksen som skal krysse Ensjøområdet på tvers, slik at det blir en bilfri torg og gangforbindelse fra Tiedemannsbyen over til Fyrstikktorget på Helsfyr.

Så hvor lenge det blir fritt fram for parkering gjenstår å se, men jeg tror ikke det blir så veldig lenge.

Parkering på Ensjø (9) skilting på Ensjø (9)

skilting på Ensjø (7)

skilting på Ensjø (2) skilting på Ensjø (4)

 

 

IMG_2624 skilting på Ensjø (3)