Det er solgt 73 leiligheter på Ensjø i første kvartal 2019

 

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø vedrørende salget av nye boliger. I de store boligprosjektene som er til salgs på Ensjø har man i løpet av første kvartal 2019 solgt 73 leiligheter. Dette er en svak økning sammenlignet med alle kvartalene i 2018. Sammenligner man med første kvartal 2018, så er det en økning på 11 salg.

Det er boligprosjektet til Selvaag (Tiedemannsfabrikken) som selger flest og dette har 30 salg, tar vi med de 18 salgene i Hovinenga så er det totalt 48 salg på Selvaag i første kvartal. Skanska har 16 salg på Ensjø Torg i samme periode.

Akkurat i øyeblikket er det fortsatt mange nye leiligheter til salgs på Ensjø, tallet er oppe i 258 men det er en nedgang på 24 fra sist kvartal. Nå har alle prosjekter lagt ut det meste de har med unntak av Selvaag som holder tilbake 31 leiligheter i Hovinenga trinn D. I Ensjølyst er det også 3 leiligheter som holdes tilbake. Legger vi disse på de ledige leilighetene, så er tallet oppe i 292 ledige nye leiligheter.

Samtidig så er det flere nye prosjekter som er på vei ut i markedet. Selvaag har startet salget i Tiedemannsparken der man skal selge 322 leiligheter og 91 av de er lagt ut i salgstrinn 1 som selges fra 2 april. Jeg regner med at flere nye prosjekter får salgsstart imot sommeren 2019. Dette er eksempelvis 80 boliger i Malerhaugveien 28. Det kommer også ca 100 boliger i Malerhaugveien 20. Det er også kjent at Skanska legger ut prosjektet Tigergården før sommeren.

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 282 av 354 (hus a+b+c+d) leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 18 leiligheter, og nå er det 41 (reelt 72, da 31 ikke er lagt ut for salg enda) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 354 leiligheter i 4 salgstrinn. Alle salgstrinn er nå i salg, da hus D ble lagt ut i oktober 2017. Det er byggearbeider på tomta. Hus A + B har hatt innflytting og man har kommet veldig langt med bygg C. Bygging er godt i gang på hus D hvor det nå drives med fasade og innvendige arbeider.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 1 (Selvaag) er 156 av 158 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 1 leilighet, og nå er det 2 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2016. Deler av prosjektet har hatt innflytting og arbeidet med resten er kommet langt og det drives nå med innflytting.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) er 134 av 222 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 29 leiligheter, og nå er det 88 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet på deler av prosjektet har kommet langt og råbygget er kommet opp og man holder på å lukke bygget.

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 297 av 351 leiligheter solgt. (Trinn 1, 2, 3, 4, 5 + Levhan) Det betyr at man i første kvartal har solgt 16 leiligheter, og nå er det 54 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Det er gjennomført innflytting for trinn 1. Man har kommet et stykke på trinn 2, men man holder fortsatt på med råbygget. Når det gjelder trinn 3 så er man i ferd med å lukke bygget. Det er grunnarbeider på trinn 4 og 5. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 520 boliger i 7 salgstrinn. Salgstrinn 4 ble lagt ut i januar 2018 og trinn 5 ble lagt ut i mai. Siste trinn med Levhan ble lagt ut i august 2018. Neste salgstrinn kommer før sommeren

I prosjektet Ensjøhøyden (Neptun Properties/USBL) er 117 av 133 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 6 leilighet, og nå er det 16 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Byggearbeidene er kommet så langt at man har lukket råbyggene og holder på med fasade og innvendige arbeider for de tre trinnene.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) er 61 av 92 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 3 leiligheter, og nå er det 30 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i Mars 2017.  Byggestart har skjedd og råbygget for den ene blokka er oppe og bygget er i ferd med å lukkes. Råbygget for den andre blokka er nesten oppe.

I prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties) er prosjektet trukket fra markedet og de 46 personene som hadde tegnet kontrakt på kjøp av leiligheter har fått terminert disse og pengene er tilbakebetalt. Prosjektet hadde opprinnelig salgsstart i April/mai 2017, men tidlig i 2019 ble prosjektet trukket fra markedet. Årsaken er at reguleringssaken har tatt lengre tid en forutsatt. Prosjektet kommer på markedet igjen etter sommeren 2019.

 

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 31/3-2019) Spesielt forbehold om antall leiligheter som holdes tilbake av Selvaag bolig i Hovinenga.

Når det gjelder planer for flere boliger på Ensjø området, så er det flere av disse, her nevnes noen. Det pågår utvikling i Malerhaugveien 19-21, Malerhaugveien 15, Ensjøveien 3-5, Ensjøveien 4, Ensjøveien 16-20.  I tillegg har det dukket opp store bolig planer på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og noe inne på selve Fyrstikktorget.

Ferd har også pågående reguleringsarbeid med eiendommene Gladengveien 12 og 14 som har ligget ute på offentlig høring nå. Obos har startet opp arbeidet med rammetillatelse for boligprosjektet på Ensjøveien 8, 10 og 12. Det er også slik at eiendommen der Ford holder til i Gladengveien 3-7 har startet å røre på seg med bolig planer. Selmer eiendom har gjennomført en forehåndskonferanse og det er sendt ut nabovarsel til berørte naboer. Man jobber med rammetillatelse for nærmere 221 leiligheter på denne eiendommen.

Så har du planer om å kjøpe bolig på Ensjø så vil det være mange muligheter for dette i årene som kommer.

Les om salgstallene for hele 2018

Les om salgene i fjerde kvartal 2018