Boligsalget på Ensjø i 2018 er det dårligste på 5 år! Kun 222 solgte boliger og det er masse ledige leiligheter for salg!

 

I toppåret 2016 ble det solgt 870 nye boliger, i 2017 året da alt snudde ble det solgt 417 boliger og i 2018 ble det solgt 222 boliger, det er omtrent ¼ av salget i toppåret og det er det dårligste på 5 år. I løpet av 2018 har det vært solgt boliger i 8 prosjekter. Det har ikke vært noen nye prosjekter som er kommet ut i markedet, men enkelte prosjekter har lagt ut flere trinn i det samme prosjektet.

Det er bolig prosjektet Ensjø torg (Skanska) som har solgt flest boliger med 81 salg. Selvaag bolig har derimot solgt flest boliger som selskap. De har i sine 3 prosjekter solgt 96 (151 i 2017) boliger. Skanska har i sine 2 prosjekter solgt 86  (95 i 2017) boliger.

Det som også er interessant er at det er mange ledige boliger til salgs, faktisk så er det 282 ledige boliger for salg og tar vi med de som holdes tilbake i enkelte prosjekter så er tallet egentlig 365 ledige.

Tallene for de enkelte prosjekter i 2018 ser slik ut, tall i (-) er 2017:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) solgte man 50 (66) boliger i 2018. Det er totalt 354 boliger i prosjektet og det er fortsatt 90 ledige boliger. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015.

I prosjektet Utsiktskvartalet (Skanska/Ferd) solgte man 5 (45) boliger i 2018. Det var totalt 255 boliger i prosjektet. Prosjektet er utsolgt! Prosjektet hadde salgsstart i slutten av 2015.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 1 (Selvaag) solgte man 9 (5) boliger i 2018. Det er totalt 158 boliger i prosjektet og det er fortsatt 3 ledige boliger. Prosjektet hadde salgsstart i april 2016.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) solgte man 37 (80) boliger i 2018. Det er totalt 222 boliger i prosjektet og det er 117 ledige boliger. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017.

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) solgte man 81 (45) boliger i 2018. Det er totalt 351 boliger i prosjektet så langt, (men eiendommen skal bygges ut med 520 boliger). Nå er det 70 ledige boliger i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016.

I prosjektet Ensjøhøyden (Neptun Properties/USBL) solgte man 8 (103) boliger i 2018. Det er totalt 133 boliger i prosjektet og nå er det 22 ledige boliger. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) solgte man 30 (29) boliger i 2018. Det er totalt 92 boliger i prosjektet og det er 33 ledige boliger. Prosjektet hadde salgsstart i Mars 2017.

I prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties) solgte man 2 (44) boliger i 2018. Det er totalt 73 boliger i prosjektet og det er 30 ledige boliger! OBS I dette prosjektet har man ifølge nettsiden stanset salget. Sitat «Vi holder tilbake salget av leilighetene i Ensjølyst i påvente av godkjent regulering.» Prosjektet hadde salgsstart i April/mai 2017.

 

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Tallene er også basert på tidligere publiserte saker på bloggen. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

Jeg har laget tre grafer som viser solgte boliger på Ensjø siden 2012 frem tom 2018. En med kvartalstallene, en med årstallene og en med salgstall og oppgitte ledige boliger som er for salg. Disse tallene bekrefter at nybolig markedet på Ensjø har stabilisert seg på et normalt nivå og at dette er nok salgstallene man må forvente fremover.

Konklusjonen er at man kan si at boligsalg på dette nivået er normalen og at de gode slagstallene i 2016 og første halvdel av 2017 var unntaket. Men det ser ut til at selskapene hadde stor tro på at salgs boomen skulle fortsette, for det er veldig høye tall på hvor mange boliger som er ledige etter toppen i 2016/2017 enn før toppen.

 

Les salgstallene fra 2017

Les salgstallene fra fjerde kvartal 2018