Ensjøsvingen T-bane tunnel er ikke så hemmelig som enkelte vil ha det til! Men det kan være en god ide å vurdere om den skal oppgraderes!

I dag har det vært oppslag i media om at det finnes en hemmelig t-bane tunnel fra Ensjø til Carl Berners plass. Høyre har vært ute i Aftenposten og sagt noe om at denne tunnelen kan gi T-banesystemet en helt annen fleksibilitet hvis den benyttes. Hemmelig er den derimot ikke og mange passasjerer har kjørt turen igjennom tunnelen.

Hvorfor den ikke benyttes i dag er fordi at den er så smal og har blitt omtalt som å ha vanskelige rømningsvei muligheter om noe galt skulle oppstå. Så det har noe med sikkerheten for deg som t-banebruker at den ikke brukes til persontrafikk.

Ensjø aktuell informasjon lagde i april 2014 en sak på at sporveien testet ut ordinærtrafikk i denne tunnelen. Det ble da sagt noe om at tunnelen står på en liste over tunneler som ønskes oppgradert og kunne benyttes mer i fremtiden.

Men nå 5 år etter er situasjonen den samme. Tunnelen ligger der, men brukes ikke til persontrafikk. Saken om T-banen i Oslo er derimot litt mer aktuell igjennom de store planene for oppgraderinger og nybygging av en ny t-bane tunnel igjennom Oslo sentrum.

Vi skal også huske på at det er kommunevalg i 2019 og da er jo politikere litt mer på tilbudssiden. Det greit å kjenne til at det sittende Arbeiderparti/SV/MDG byrådet har lagt fram en mulig tunnelløsning og Høyre som det største opposisjonspartiet har lagt fram en annen tunnel plan. Det er i denne konteksten vi må lese oppslagene om den hemmelige t-banetunnelen på Ensjø!

Oppgradering av Ensjøsvingen tunnelen kan imidlertid gjøres uavhengig av hvilken trase man velger for den nye tunnelen i sentrum! Men om Sporveien har laget noen rapporter på testkjøringen fra 2014 og om man har noen konklusjoner på dette forsøket fra 5 år tilbake som påvirker prioriteringene kjenner jeg ikke til.

 

Les tidligere sak om at Sporveien tester trafikk mellom Ensjø og Carl Berner

Les saken i aftenposten (bak betalingmur)

Les en lignende sak i Vårt Oslo fra februar