Det er kun solgt 40 nye leiligheter på Ensjø i fjerde kvartal 2018

  

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø vedrørende salget av nye boliger. I de store boligprosjektene som er til salgs på Ensjø har man i løpet av fjerde kvartal 2018 solgt 40 leiligheter. Dette er en nedgang sammenlignet med alle kvartalene i 2018. Skal man se litt lyst på det så er det 13 flere salg enn fjerde kvartal i 2017, da det kun ble solgt 27 leiligheter.

Det er boligprosjektet til Selvaag (Hovinenga) som selger flest og dette har 15 salg. Selvaag bolig har solgt 13 på Tiedemannsfabrikken. Det mest spesielle som har skjedd i dette kvartalet er at Neptun properties har stanset salget av boliger på prosjektet Ensjølyst som ligger i Ensjøveien 34. I dette prosjektet har man ifølge nettsiden sitat «Vi holder tilbake salget av leilighetene i Ensjølyst i påvente av godkjent regulering.»  Ensjø Aktuell Informasjon har ved flere tilfeller påpekt det merkelige med at dette prosjektet har ligget ute tilsalgs før man har fått noen regulering på plass.

Akkurat i øyeblikket er det fortsatt mange nye leiligheter til salgs på Ensjø, tallet er oppe i 282 ledige leiligheter. Nå har alle prosjekter lagt ut det meste de har med unntak av Selvaag som holder tilbake 49 leiligheter i Tiedemannsfabrikken 2, samt 31 leiligheter i Hovinenga trinn D. I Ensjølyst er det også 3 leiligheter som holdes tilbake. Legger vi disse på de ledige leilighetene, så er tallet oppe i 365 ledige nye leiligheter.

Samtidig så er det flere nye prosjekter som er på vei ut i markedet. Jeg regner med at flere nye prosjekter får salgsstart i starten på 2019. Dette er eksempelvis 80 boliger i Malerhaugveien 28.

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 264 av 354 (hus a+b+c+d) leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 15 leiligheter, og nå er det 59 (reelt 90, da 31 ikke er lagt ut for salg enda) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 354 leiligheter i 4 salgstrinn. Alle salgstrinn er nå i salg, da hus D ble lagt ut i oktober 2017. Det er byggearbeider på tomta. Hus A + B har hatt innflytting og man har kommet veldig langt med bygg C. Bygging er godt i gang på hus D hvor det nå drives med fasade og innvendige arbeider.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 1 (Selvaag) er 155 av 158 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 2 leiligheter, og nå er det 3 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2016. Deler av prosjektet har hatt innflytting og arbeidet med resten er kommet langt og det drives nå med innflytting.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) er 105 av 222 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 11 leiligheter, og nå er det 68 (*117) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet på deler av prosjektet har kommet langt og råbygget er kommet opp og man holder på å lukke bygget. (*man holder tilbake 49 leiligheter som ikke er lagt ut for salg enda).

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 281 av 351 leiligheter solgt. (Trinn 1, 2, 3, 4, 5 + Levhan) Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 7 leiligheter, og nå er det 70 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Det er gjennomført innflytting for trinn 1. Man har kommet et stykke på trinn 2, men man holder fortsatt på med råbygget. Når det gjelder trinn 3 så er man i ferd med å lukke bygget. Det er grunnarbeider på trinn 4 og 5. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 520 boliger i 7 salgstrinn. Salgstrinn 4 ble lagt ut i januar 2018 og trinn 5 ble lagt ut i mai. Siste trinn med Levhan ble lagt ut i august.

I prosjektet Ensjøhøyden (Neptun Properties/USBL) er 111 av 133 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 1 leilighet, og nå er det 22 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Byggearbeidene er kommet så langt at man har lukket råbyggene og holder på med fasade og innvendige arbeider for de tre trinnene.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) er 59 av 92 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 4 leiligheter, og nå er det 33 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i Mars 2017.  Byggestart har skjedd og råbygget for den ene blokka er opp og kjeller/underetasjer er i ferd med å bygges for den andre.

I prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties) er 46 av 73 leiligheter solgt.  I dette prosjektet har man ifølge nettsiden stanset salget. Sitat «Vi holder tilbake salget av leilighetene i Ensjølyst i påvente av godkjent regulering.» Det betyr at man i fjerde kvartal ikke har solgt noen leiligheter, og nå er det 27 (*) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i April/mai 2017.  (* 3 leiligheter er ikke lagt ut for salg) Ingen ting har skjedd på tomta og her er heller ikke prosjektet politisk behandlet eller godkjent.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 29/12-2018) Spesielt forbehold om antall leiligheter som holdes tilbake av Selvaag bolig i Hovinenga og Tiedemannsfabrikken.

Når det gjelder andre planer for flere boliger, så er det flere av disse, her nevnes noen. Malerhaugveien 28 er godkjent i bystyret i september og her vil nok Neptun Properties legge ut 80 boliger for salg i starten på 2019. Andre steder på Ensjø det pågår utvikling er i Malerhaugveien 20, Malerhaugveien 19-21, Malerhaugveien 15, Ensjøveien 3-5, Ensjøveien 4, Ensjøveien 16-20.  I tillegg har det dukket opp store bolig planer på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og noe inne på selve Fyrstikktorget.

Det har også startet å skje ting rundt Ferd sitt boligprosjekt på felt G i Tiedemannsbyen der man har søkt om rammetillatelse, Det nærmer seg opprydding etter rivning av det store høyt lageret. Ferd har også reguleringsarbeid med eiendommene Gladengveien 12 og 14 som har ligget ute på offentlig høring nå. Obos har startet opp arbeidet med boligprosjektet på Ensjøveien 8, 10 og 12.

Det er også slik at eiendommen der Ford holder til i Gladengveien 3-7 har startet å røre på seg med bolig planer. Selmer eiendom har gjennomført en forhåndskonferanse og det er sendt ut nabovarsel til berørte naboer. Man planlegger for nærmere 221 leiligheter på denne eiendommen.

Så har du planer om å kjøpe bolig på Ensjø så vil det være mange muligheter for dette i årene som kommer.

Les om boligsalget i tredje kvartal.