Det er solgt 62 nye leiligheter på Ensjø i 3 kvartal 2018

IMG_5891 m28 september 2018

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø vedrørende salget av nye boliger. I de store boligprosjektene som er til salgs på Ensjø har man i løpet av tredje kvartal 2018 solgt 62 leiligheter. Dette er likt salgene i både første kvartal og andre kvartal, da man solgte 62 leiligheter og 58 leiligheter. Dette er det sjette kvartalet på rad med lave salgstall på Ensjø.

Det er boligprosjektet til Skanska på Ensjø Torg som selger flest og dette har 22 salg. Selvaag bolig har solgt 19 på Tiedemannsfabrikken og 14 i Hovinenga.

Disse tallene bekrefter at ny bolig markedet har stabilisert seg og at dette er salgstallene man må forvente fremover. Konklusjonen er at man kan si at boligsalg på dette nivået er normalen og at de gode slagstallene i 2016 og første halvdel av 2017 var unntaket.

Akkurat i øyeblikket er det ganske mange nye leiligheter til salgs på Ensjø, tallet er oppe i høye 322 ledige leiligheter. Nå har alle prosjekter lagt ut det meste de har med unntak av Selvaag som holder tilbake 49 leiligheter i Tiedemannsfabrikken 2, samt 31 leiligheter i Hovinenga trinn D. I Ensjø Lyst er det også 3 leiligheter som holdes tilbake. Legger vi disse på de ledige leilighetene, så er tallet oppe i 405 ledige nye leiligheter.

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 249 av 354 (hus a+b+c+d) leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 14 leiligheter, og nå er det 74 (reelt 105, da 31 ikke er lagt ut for salg enda) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 354 leiligheter i 4 salgstrinn. Alle salgstrinn er nå i salg, da hus D ble lagt ut i oktober 2017. Det er byggearbeider på tomta. Hus A + B har hatt innflytting og man har kommet veldig langt med bygg C. Bygging er kommet godt i gang på hus D.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 1 (Selvaag) er 153 av 158 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 4 leiligheter, og nå er det 5 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2016. Deler av prosjektet har hatt innflytting og arbeidet med resten er kommet langt og det drives nå med innvendig arbeider.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) er 94 av 222 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 15 leiligheter, og nå er det 79 (*128) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet på deler av prosjektet har kommet langt og råbygget er kommet opp. (*man holder tilbake 49 leiligheter som ikke er lagt ut for salg enda).

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 274 av 351 leiligheter solgt. (Trinn 1, 2, 3, 4, 5 + Levhan) Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 22 leiligheter, og nå er det 77 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Byggearbeider er kommet langt for trinn 1 og man forventer innflyttting i november/desember. Man har kommet et stykke på trinn 2 og trinn 3. Det er grunnarbeider på trinn 4 og 5. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 520 boliger i 7 salgstrinn. Salgstrinn 4 ble lagt ut i januar 2018 og trinn 5 ble lagt ut i mai. Siste trinn med Levhan ble lagt ut i august

I prosjektet Ensjøhøyden (Neptun Properties/USBL) er 110 av 133 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 4 leiligheter, og nå er det 23 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Byggearbeidene er kommet så langt at man har startet å lukke råbyggene for de tre trinnene.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) er 55 av 92 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 2 leiligheter, og nå er det 37 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i Mars 2017.  Byggestart har skjedd og kjeller/underetasjer er i ferd med å bygges.

I prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties) er 46 av 73 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 1 leilighet, og nå er det 27 (*) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i April/mai 2017.  (* 3 leiligheter er ikke lagt ut for salg) Ingen ting har skjedd på tomta og her er heller ikke prosjektet politisk behandlet eller godkjent.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 2/10-2018)

Når det gjelder andre planer for flere boliger, så er det flere av disse, her nevnes noen. Malerhaugveien 28 er godkjent i bystyret i september og her vil nok Neptun Properties legge ut 80 boliger for salg i starten på 2019. Andre steder på Ensjø det pågår utvikling er i Malerhaugveien 20, Malerhaugveien 19-21, Malerhaugveien 15, Ensjøveien 3-5, Ensjøveien 4, Ensjøveien 16-20.  I tillegg har det dukket opp store bolig planer på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og noe inne på selve Fyrstikktorget.

Det har også startet å skje ting rundt Ferd sitt boligprosjekt på felt G i Tiedemannsbyen der man har søkt om rammetillatelse, Det nærmer seg rivning av det store høyt lageret, for alle leietakere har flyttet ut. Ferd har også reguleringsarbeid med eiendommene Gladengveien 12 og 14 som ligger ute på offentlig høring nå. Obos har startet opp arbeidet med bolig prosjekter på Ensjøveien 8, 10 og 12.

Det er også slik at eiendommen der Ford holder til i Gladengveien 3-7 har startet å røre på seg med bolig planer. Selmer eiendom har gjennomført en forhåndskonferanse og det er sendt ut nabovarsel til berørte naboer. Man planlegger innsending av rammetillatelse i disse dager for 221 leiligheter.

Les tidligere sak om bolig salg på Ensjø

IMG_5852 IMG_5242