Fortsatt lavt nybolig salg på Ensjø – Det er solgt 58 leiligheter i andre kvartal!

IMG_4464 086

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø vedrørende salget av nye boliger. I de store boligprosjektene som er til salgs på Ensjø har man i løpet av andre kvartal 2018 solgt 58 leiligheter. Dette er litt mindre enn i første kvartal, da man solgte 62 leiligheter. Dette er det fjerde kvartalet på rad med lave salgstall på Ensjø.

I tredje kvartal 2017 solgte man 23 leiligheter, i fjerde kvartal 2017 solgte man 27 leiligheter. I første kvartal 2018 solgte man 62 og nå i andre kvartal synker det litt og lander på 58 solgte leiligheter. Dette er det nest laveste andre kvartal siden Ensjø aktuell informasjon startet å lage oversikter i 2011. Det dårligste andre kvartelet var i 2013 med 33 solgte leiligheter. Det beste andre kvartalet var i 2016 da man solgte 247 leiligheter.

Det er boligprosjektet til Skanska på Ensjø Torg som selger flest og dette har 20 salg. Selvaag bolig har solgt 14 i Hovinenga og Obos har solgt 8 leiligheter i Lilleberg Tunet.

Ensjø Aktuell Informasjon er faktisk litt i tvil om konklusjon nå er at man kan slå fast at boligmarkedet for nye leiligheter ikke er friskmeldt og de som skal kjøpe fortsatt glimrer med sitt fravær. Eller kan det være at konklusjonen er at man kan si at boligsalg på dette nivået er normalen og at de gode slagstallene i 2016 og første halvdel av 2017 var unntaket. Det er ganske klart at med så «lave» salgstall kan det se ut til at grunneiere og utbyggere på Ensjø tar seg bedre tid og ikke har det så travelt med å legge ut helt nye prosjekter.

Akkurat i øyeblikket er det ganske mange nye leiligheter til salgs på Ensjø, tallet er oppe i høye 322 ledige leiligheter. Nå har alle prosjekter lagt ut det meste de har med unntak av Selvaag som holder tilbake 2 etasjer med 71 leiligheter i Tiedemannsfabrikken 2, samt 47 leiligheter i Hovinenga trinn D. I Ensjø Lyst er det også 3 leiligheter som holdes tilbake. Legger vi disse på de ledige leilighetene, så er tallet oppe i 443 ledige nye leiligheter.

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 235 av 354 (hus a+b+c+d) leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 14 leiligheter, og nå er det 72 (reelt 119, da 47 ikke er lagt ut for salg enda) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 354 leiligheter i 4 salgstrinn. Alle salgstrinn er nå i salg, da hus D ble lagt ut i oktober 2017. Det er byggearbeider på tomta. Hus A har innflytting nå og man har kommet veldig langt med bygg B. Bygging er i gang på hus C og D.

I prosjektet Utsiktskvartalet (Skanska/Ferd) er 255 av 255 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 5 leiligheter, og nå er dette prosjektet utsolgt. Prosjektet hadde salgsstart i slutten av 2015. Byggearbeidet er kommet langt på store deler av prosjektet og det drives for det meste innvendige arbeider. Det er gjennomført innflytting i deler av prosjektet.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 1 (Selvaag) er 149 av 158 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 2 leiligheter, og nå er det 9 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2016. Arbeidet med bygging er kommet langt og det drives nå med innvendig arbeider.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) er 91 av 222 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 6 leiligheter, og nå er det 60 (*137) ledige leiligheter i dette prosjektet i de salgstrinnene som er lagt ut. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet med er kommet et stykke på vei og råbyggene er i ferd med å komme opp. (* Man holder tilbake 71 leiligheter i 3 og 5 etasje som ikke er lagt ut for salg)

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 252 av 336 leiligheter solgt. (Trinn 1, 2, 3, 4 og 5) Det betyr at man i andre kvartal har solgt 20 leiligheter, og nå er det 84 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Byggearbeider er kommet langt for trinn 1 og startet for trinn 2. Det er grunnarbeider på trinn 3. Man har startet sprengningsarbeider for tin 4 og 5. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 520 boliger i 7 salgstrinn. Salgstrinn 4 ble lagt ut i januar 2018 og trinn 5 ble lagt ut i mai.

I prosjektet Ensjøhøyden (Neptun Properties/USBL) er 106 av 133 leiligheter solgt. Det betyr at man i andre kvartal har solgt 2 leiligheter, og nå er det 27 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Byggearbeidene er startet og råbyggene for a og b er kommet opp i riktig høyde og man har startet opp å bygge de første etasjene i bygg c.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) er 53 av 92 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 8 leiligheter, og nå er det 39 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i Mars 2017.  Byggestart har skjedd og kjeller/underetasjer er i ferd med å bygges.

I prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties) er 45 av 73 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 1 leilighet, og nå er det 28 (*) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i April/mai 2017.  (* 3 leiligheter er ikke lagt ut for salg) Ingen ting har skjedd på tomta og her er heller ikke prosjektet politisk behandlet eller godkjent.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 30/6-2018)

Når det gjelder andre planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Malerhaugveien 28, Malerhaugveien 20, Malerhaugveien 19-21, Malerhaugveien 15, Ensjøveien 3-5, Ensjøveien 4, Ensjøveien 8, Ensjøveien 16-20.  I tillegg har det dukket opp store bolig planer på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og noe inne på selve Fyrstikktorget.

Det har også startet å skje ting rundt Ferd sitt boligprosjekt på felt G i Tiedemannsbyen der man har søkt om rammetillatelse, Det nærmer seg rivning av det store høyt lageret, for alle leietakere har flyttet ut. Ferd har også starte opp reguleringsarbeid med eiendommene Gladengveien 12 og 14. Obos har i 2017 kjøpt 2 eiendommer på Ensjø. Dette gjelder Ensjøveien 8 og Grenseveien 71 så disse prosjektene vil stå foran omregulering, men med planer om boliger 5-8 år frem i tid.

Det er også slik at eiendommen der Ford holder til i Gladengveien har startet å røre på seg med bolig planer. Selmer eiendom har gjennomfør en forhåndskonferanse der man skisserer utbygging av denne eiendommen i tråd med reguleringsplanen som er vedtatt for området. Men det er ikke sendt inn oppstarts planer enda.

Les om tallene fra første kvartal 2018

Bilder over viser Selvaag «Tiedemannsfabrikken»

Bildet under viser Skanska sitt  «Ensjø Torg»

103 IMG_4501

Bildet under viser Neptun Properties «Ensjø høyden»

128 060

Bildet under viser Skanska «Utsiktskvartalet»

097 093

Bildet under viser Obos «Lilleberg Tunet» og Neptun Properties  «Ensjø Lyst»

077 123

Bildet under viser Selvaag sitt «Hovinenga»

IMG_4456 070