62 nye leiligheter solgt på Ensjø første kvartal 2018 – Det er 478 ledige leiligheter til salgs!

boliger på ensjø april (19) boliger på ensjø april (11)

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø vedrørende salget av nye boliger. I de store boligprosjektene som er til salgs på Ensjø har man i løpet av første kvartal 2018 solgt 62 leiligheter. Dette er omtrent dobbelt så mange som ble solgt i fjerde kvartal. Dette bekrefter at det fortsatt går trått i markedet for nye boliger.

Sammenligner vi med første kvartalene i 2016 med 262 salg og med 2017 med 217 salg, så må årets første kvartal fremstå som er katastrofe. Sammenlignet med de siste to kvartalene i 2017 med 23 og 27 salg, så er det en bedring.

Det er boligprosjektet til Skanska på Ensjø Torg som selger flest og dette har 32 salg. Skanska er godt hjulpet av at man slapp et nytt salgstrinn (trinn 4) i januar og her er det solgt 22 leiligheter. Obos har også greid å få til 16 salg i boligprosjektet Lilleberg Tunet som trekker opp tallene.

Akkurat i øyeblikket er det ganske mange nye leiligheter til salgs på Ensjø, tallet er oppe i høye 329 ledige leiligheter som er en økning med 9 fra sist kvartal. Nå har alle prosjekter lagt ut det meste de har med unntak av Selvaag som holder tilbake 2 etasjer med 71 leiligheter i Tiedemannsfabrikken 2, samt 78 leiligheter i Hovinenga trinn D. Legger vi disse på de ledige leilighetene, så er tallet oppe i 478.

Tallene for de enkelte prosjekter ser slik ut:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 208 av 354 (hus a+b+c+d) leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 7 leiligheter, og nå er det 68 (reelt 146, da 78 ikke er lagt ut for salg enda) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 354 leiligheter i 4 salgstrinn. Alle salgstrinn er nå i salg, da hus D ble lagt ut i oktober 2017. Det er byggearbeider på tomta og man har kommet veldig langt med bygg A og B. bygging er i gang på hus C og grunnarbeider er i gang for bygg D.

I prosjektet Utsiktskvartalet (Skanska/Ferd) er 250 av 255 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal ikke har solgt leiligheter, og nå er det 5 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i slutten av 2015. Byggearbeidet er kommet langt på store deler av prosjektet og det drives for det meste innvendige arbeider.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 1 (Selvaag) er 147 av 158 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 1 leilighet, og nå er det 11 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2016. Arbeidet med å bygging er kommet langt og det drives nå med innvendig arbeider.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) er 85 av 222 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 5 leiligheter, og nå er det 66 (*137) ledige leiligheter i dette prosjektet i de salgstrinnene som er lagt ut. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet med å rive den gamle bygningen er ferdig og grunnarbeidene er startet opp. (* Man holder tilbake 71 leiligheter i 3 og 5 etasje som ikke er lagt ut for salg)

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 232 av 306 leiligheter solgt. (Trinn 1, 2, 3 og 4) Det betyr at man i første kvartal har solgt 32 leiligheter, og nå er det 74 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Byggearbeider er kommet langt for trinn 1 og startet for trinn 2. Det er grunnarbeider på trinn 3 Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 520 boliger i 7 salgstrinn. Salgstrinn 4 ble lagt ut i januar 2018.

I prosjektet Ensjøhøyden (Neptun Properties/USBL) er 104 av 133 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 1 leilighet, og nå er det 29 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Byggearbeidene er startet og man har kommet et stykke med bygg a og b og man starter opp på C nå etter påske.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) er 45 av 92 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal har solgt 16 leiligheter, og nå er det 47 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i Mars 2017. Arbeidet med å rive den gamle bygningen på tomta er sluttført. Byggestart har skjedd, men man jobber fortsatt i grunnen med spunting og graving.

I prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties/USBL) er 44 av 73 leiligheter solgt. Det betyr at man i første kvartal ikke har solgt leiligheter, og nå er det 29 (*) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i April/mai 2017.  (* 3 leiligheter er ikke lagt ut for salg) Ingen ting har skjedd på tomta og her er heller ikke prosjektet politisk behandlet eller godkjent.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 31/3-2018)

*Nye prosjekter! *

Når det gjelder andre planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Malerhaugveien 28, Malerhaugveien 20, Malerhaugveien 19-21, Malerhaugveien 15, Ensjøveien 3-5, Ensjøveien 4, Ensjøveien 8, Ensjøveien 16-20.  I tillegg har det dukket opp store bolig planer på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og noe inne på selve Fyrstikktorget.

Det har også startet å skje ting rundt Ferd sitt boligprosjekt på felt G i Tiedemannsbyen der man har søkt om rammetilatelse. Ferd har også starte opp reguleringsarbeid med eiendommene Gladengveien 12 og 14. Obos har i 2017 kjøpt 2 eiendommer på Ensjø. Dette gjelder Ensjøveien 8 og Grenseveien 71 så disse prosjektene vil stå foran omregulering, men med planer om boliger 5-8 år frem i tid.

Les om salgstallene for hele 2017

Les om salgstallene for fjerde kvartal 2017

boliger på ensjø mars (16) boliger på ensjø mars (12)

boliger på ensjø april (37) boliger på ensjø april (32)

boliger på ensjø mars (6) boliger på ensjø mars (4)

boliger på ensjø april (27) boliger på ensjø april (24)

boliger på ensjø april (39) boliger på ensjø april (42)

boliger på ensjø april (3)