I 2017 ble det solgt 417 nye boliger på Ensjø – Men det stoppet opp på sommeren og det er nesten ikke solgt boliger siste 6 måneder!

Boligprosejkter på Ensjø desember 2017 (4) Boligprosejkter på Ensjø desember 2017 (9)

Her kommer en oppsummering av boligsalget på Ensjø i 2017. Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø vedrørende salget av nye boliger. I de store boligprosjektene som er til salgs på Ensjø har man i løpet av 2017 solgt 417 boliger. Dette er ikke dårlige tall i utgangspunktet, men det er bare halvparten av hva som ble solgt i 2016, da var tallet 870 solgte boliger.

Det så bra ut de første 6 måneder da var salget greit med 217 leiligheter i første kvartal og med 150 solgte i andre kvartal. Men når vi ser nærmere på tallene så blir det mer skremmende for i de siste 6 månedene er det kun solgt 50 leiligheter. 23 i tredje kvartal og 27 i fjerde kvartal. Dette kan ikke beskrives på noen annen måte at det er bråbrems i boligmarkedet for nye leiligheter på Ensjø.

De enkelte prosjektene på Ensjø har kun solgt 1 til 3 boliger de siste to kvartalene med et par unntak. Utsiktskvartalet har solgt 1, Ensjølyst har solgt 2, Lilleberg tunet har solgt 2, Ensjøhøyden har solgt 3 og Tiedemannsfabrikken 1 har solgt 3 leiligheter.

Det er faktisk så dårlig salg at det siste kvartalet rangeres som det nest dårligste fjerde kvartalet og det tredje dårligste kvartalet noensinne, siden jeg startet å måle dette i 2011. Salget i fjerde kvartal 2013 hadde 14 solgte og salget i tredje kvartal 2017 hadde 23 solgte boliger.  I 2017 har salget vært Q1 = 217, Q2 = 150, Q3 = 23 og Q4 = 27 solgte boliger.

Det er boligprosjektene til Selvaag som kommer best ut for hele 2017 med tilsammen 151 salg (441 i 2016). Det er Neptun Properties som kommer på andre plass med 147 solgte (hadde ingen prosjekter i 2016). Skanska har 95 solgte (205 i 2016) og Obos har 29 solgte (38 i 2016). Det er Neptun Properties som stikker av med førsteplassen når vi snakker om det prosjektet som har mest salg.  Ensjøhøyden har 103 solgte leiligheter 2017.

Det som er like skremmende som lavt salg er at antallet ledige leiligheter til salgs på Ensjø stiger. Ved årsskiftet er det 321 ledig leiligheter på markedet og dette er 11 flere enn i tredje kvartal. Det er imidlertid en annen ting som må legges til her, for det er også 155 leiligheter som holdes tilbake.  Selvaag holder tilbake 2 etasjer med 71 leiligheter i Tiedemannsfabrikken 2, samt 78 leiligheter i Hovinenga trinn D. Skanska holder tilbake 6 leiligheter i Ensjø Torg. Så egentlig er det nærmere 500 (476) ledige leiligheter i markedet, i prosjekter som har hatt byggestart eller har vedtatt det.

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) har man i 2017 solgt 66 boliger.  Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 4 salgstrinn og alle salgstrinn er nå i salg, da hus D ble lagt ut i oktober 2017. Det er byggearbeider på tomta og man har kommet langt med bygg a og b. bygging er i gang på hus c og grunnarbeider i gang for bygg d.

I prosjektet Utsiktskvartalet (Skanska/Ferd) har man i 2017 solgt 45 boliger. Prosjektet hadde salgsstart i slutten av 2015. Byggearbeidet er kommet langt på store deler av prosjektet.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 1 (Selvaag) har man i 2017 solgt 5 boliger. Prosjektet hadde salgsstart i april 2016. Arbeidet med å bygging er kommet langt.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) har man i 2017 solgt 80 boliger. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet med å rive den gamle bygningen er ferdig og grunnarbeidene er startet opp.

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) har man i 2017 solgt 45 boliger. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Det har startet opp byggearbeider for trinn 1 og 2 og grunnarbeider for trinn 3. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 520 boliger i 7 salgstrinn. Salgstrinn 3 ble lagt ut i mai 2017. Det kommer nytt salgstrinn i Januar 2018

I prosjektet Ensjøhøyden (Neptun Properties/USBL) har man i 2017 solgt 103 boliger. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Det er startet grunnarbeider og byggearbeider på tomta.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) har man i 2017 solgt 29 boliger. Prosjektet hadde salgsstart i Mars 2017. Arbeidet med å rive den gamle bygningen på tomta er sluttført. Byggestart er planlagt til februar 2018

I prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties/USBL) har man i 2017 solgt 44 boliger. Prosjektet hadde salgsstart i april/mai 2017. Ingen ting har skjedd på tomta og her er heller ikke prosjektet politisk behandlet eller godkjent.

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik.

Hva kan man si om fremtiden, tja! En utfordring som viser at situasjonen er alvorlig, er de mange spekulantene som har kjøpt boliger i disse prosjektene på Ensjø, og som nå kaster ut kontrakts posisjoner i markedet. Et søk på finn viser at det ligger ute et sted mellom 15 og 20 resalg av boliger i nye uferdige prosjekter på Ensjø. Når de som lever av å tjene penger på å videreselge boliger stopper opp, så er det grunn nok til at vanlige boligkjøpere også setter seg på gjerdet og venter.

Det ser imidlertid ikke ut til at lave salgstall stopper utbyggerne fra å fortsette boligbyggingen på Ensjø. I fjerde kvartal la nemlig Selvaag ut nytt salgstrinn (trinn D) i Hovinenga og Skanska varsler nytt salgstrinn på Ensjø Torg i januar 2018. Det er også mange utbyggere som har prosjekter under planlegging og noen ligger også til politisk behandling. Dette gjør de med den kunnskap om at boliger selges over tid og hvis det tar lengere tid, så må man jobbe mer med hver salg og resultatet til slutt er likevel at alt blir solgt.

Men det er ingen tvil om at det er en utfordrende situasjon med lave salgstall og høy boligbeholdning, utbyggerne har ikke satt ned prisene enda. Forsetter de lave salgstallene inn i første og andre kvartal 2018, så kan det hende at man må bite i det sure eplet og senke prisene.

 

Les om salgstallene fra fjerde kvartal 2017

Les om salgstallene fra tredje kvartal 2017

Les om salgstallene fra 2016

 

Boligprosejkter på Ensjø desember 2017 (20) Boligprosejkter på Ensjø desember 2017 (13)