27 boliger solgt på Ensjø i 4 kvartal 2017

Boligprosejkter på Ensjø desember 2017 (15) Boligprosejkter på Ensjø desember 2017 (21)

Ensjø Aktuell informasjon følger med på hva som skjer på Ensjø vedrørende salget av nye boliger. I de store boligprosjektene som er til salgs på Ensjø har man i løpet av fjerde kvartal 2017 (oktober – desember) kun solgt 27 leiligheter. Dette bekrefter at det er en bråstopp i markedet for nye boliger. 27 solgte er kun 4 flere enn de 23 som ble solgt i 3 kvartal. Dette betyr at det ikke er noe bedring i boligsalget.

Dette er det nest dårligste fjerde kvartalet og det tredje dårligste kvartalet noensinne, siden jeg startet å måle dette i 2011. Salget i fjerde kvartal 2013 hadde 14 solgte og salget i tredje kvartal 2017 hadde 23 solgte boliger. I 2017 har salget vært Q1 = 217, Q2 = 150, Q3 = 23 og Q4 = 27 solgte boliger

Det er boligprosjektet til Selvaag bolig Hovinenga som selger flest og dette har 15 salg. Akkurat i øyeblikket er det også ganske mange nye leiligheter til salgs på Ensjø, tallet er oppe i høye 321 ledige leiligheter som er en økning med 11 fra sist kvartal. Nå har alle prosjekter lagt ut det meste de har med unntak av Selvaag som holder tilbake 2 etasjer med 71 leiligheter i Tiedemannsfabrikken 2, samt 78 leiligheter i Hovinenga trinn D. Skanska holder tilbake 7 leiligheter i Ensjø Torg.

Det ser ikke ut til at lave salgstall stopper utbyggerne fra å fortsette boligbyggingen på Ensjø. I fjerde kvartal la Selvaag ut nytt salgstrinn i Hovinenga og Skanska varsler nytt salgstrinn på Ensjø Torg i januar. Det er flere prosjekter som nærmer seg politisk behandling. Det blir imidlertid spennende å se om utbyggerne nå velger å senke prisene på leiligheter som allerede er lagt ut for salg for å holde salget oppe eller lokke til seg nye kjøpere.

Tar vi for oss de enkelte prosjektene så ser det slik ut:

I prosjektet Hovinenga (Selvaag) er 201 av 354 (hus a+b+c+d) leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 15 leiligheter, og nå er det 75 (reelt 153, da 78 ikke er lagt ut for salg enda) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i oktober 2015. Dette prosjektet består totalt av 354 leiligheter i 4 salgstrinn. Alle salgstrinn er nå i salg, da hus D ble lagt ut i oktober 2017. Her (hus d) er det kun lagt ut 36 av 114 leiligheter 11 er solgt.  Det er byggearbeider på tomta og man har kommet langt med bygg a og b. bygging er i gang på hus c og Grunnarbeider i gang for bygg D.

I prosjektet Utsiktskvartalet (Skanska/Ferd) er 250 av 255 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal ikke har solgt leiligheter, og nå er det 5 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i slutten av 2015. Byggearbeidet er kommet langt på store deler av prosjektet.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 1 (Selvaag) er 146 av 158 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 1 leiligheter, og nå er det 12 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i april 2016. Arbeidet med å bygging er kommet langt.

I prosjektet Tiedemannsfabrikken 2 (Selvaag) er 80 av 222 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 6 leiligheter, og nå er det 71 (*142) ledige leiligheter i dette prosjektet i de salgstrinnene som er lagt ut. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet med å rive den gamle bygningen er ferdig og grunnarbeidene er startet opp. (* Man holder tilbake 71 leiligheter i 3 og 5 etasje som ikke er lagt ut for salg)

I prosjektet Ensjø Torg (Skanska) er 200 av 236 leiligheter solgt. (Trinn 1, 2 og 3) Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 3 leiligheter, og nå er det 36 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i august 2016. Det har startet opp grunnarbeider på tomta til trinn 1 og 2. Byggearbeider er startet for trinn 1 og 2. Skanska skal bygge ut denne eiendommen med 520 boliger i 7 salgstrinn. Salgstrinn 3 ble lagt ut i mai 2017. Det kommer nytt salgstrinn i Januar 2018

I prosjektet Ensjøhøyden (Neptun Properties/USBL) er 103 av 133 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal har solgt 1 leilighet, og nå er det 30 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i mars 2017. Arbeidet med å rive den gamle bygningen på tomta er ferdig og gravearbeider er startet opp på tomta.

I prosjektet Lilleberg Tunet (Obos) er 29 av 92 leiligheter solgt. Det betyr at man i tredje kvartal har solgt 1 leilighet, og nå er det 63 ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i Mars 2017. Arbeidet med å rive den gamle bygningen på tomta er sluttført. Byggestart er planlagt til februar 2018

I prosjektet Ensjølyst (Neptun Properties/USBL) er 44 av 73 leiligheter solgt. Det betyr at man i fjerde kvartal ikke har solgt leiligheter, og nå er det 26 (29*) ledige leiligheter i dette prosjektet. Prosjektet hadde salgsstart i April/mai 2017.  (* 3 leiligheter er ikke lagt ut for salg) Ingen ting har skjedd på tomta og her er heller ikke prosjektet politisk behandlet eller godkjent.

 

OBS! Tallene som fremkommer i denne saken er hentet på de enkelte prosjekters nettsider og eget innsamlet tall materiale. Dette er ikke offisielle godkjente tall, så det tas forbehold om at det kan være avvik. (tallene er fra 29/12-2017)

*Nye prosjekter! *

Når det gjelder andre planer for flere boliger på litt sikt, så er det flere av disse, her nevnes noen. Malerhaugveien 28, Malerhaugveien 20, Malerhaugveien 19-21, Malerhaugveien 15, Ensjøveien 3-5, Ensjøveien 4, Ensjøveien 8, Ensjøveien 16-20.  I tillegg har det dukket opp store bolig planer på Helsfyr med Grenseveien 97, Grensesvingen 9 og noe inne på selve Fyrstikktorget.

Det har også startet å skje ting rundt Ferd sitt boligprosjekt på felt G i Tiedemannsbyen der man har søkt om rammetilatelse. Ferd har også starte opp reguleringsarbeid med eiendommene Gladengveien 12 og 14. Obos har tidligere i år kjøpt 2 nye eiendommer på Ensjø. Dette gjelder Ensjøveien 8 og Grenseveien 71 så disse prosjektene vil stå foran omregulering, men med planer om boliger 5-8 år frem i tid.

 

Les om salgstallene for tredje kvartal 2017

 

Boligprosejkter på Ensjø desember 2017 (18) Boligprosejkter på Ensjø desember 2017 (13)

Boligprosejkter på Ensjø desember 2017 (3) Boligprosejkter på Ensjø desember 2017 (8)