Boligprosjekt i Malerhaugveien 19 til 23 på Ensjø har fått navnet Kongsløkken

 

Boligprosjekt i Malerhaugveien 19 til 23 på Ensjø har fått navnet Kongsløkken

Da har Urbanium lansert navnet på leilighetene de skal selge i Malerhaugveien 19 til 23. Fram til nå har navnet vært en arbeidstittel som het ga60.no, men nå kan man lese på nettet at det skal hete kongsløkken.

Urbanium skriver på nettsiden: «Kongsløkken har fått navnet sitt fra den gang tidlig på 1800-tallet da eiendommen var en del av en større hage til Kongsløkken. Denne delen av historien har den premierte landskapsarkitekten IN’BY hatt i tankene når de har planlagt Karolines Hage; en skjermet, omfangsrik og frodig hage til glede for fremtidige beboerne i alle aldre. Hagen blir et av mange naturlige møtepunkt for de som skal bo i Kongsløkken. Gode hjem blir enda bedre av godt naboskap.

Kongsløkken er en del av den spennende byutviklingen som nå skjer på Ensjø. Her vil du bo nær Ensjø sentrum og alt som skjer rundt Helsfyr. Området er allikevel stille og tilbaketrukket fra de store veitrasséene og har Fyrstikkalléen skole og flere barnehager som sine nærmeste naboer. Ensjø har i tillegg et veldig godt t-bane- og busstilbud som gjør hverdagen fleksibel og enkel, selv om mange nok vil velge sykkelen som fremkomsmiddel.»

Reguleringssaken om utbygging av boliger ble oversendt til politisk behandling i april, men er ikke behandlet enda. I saken står det: «Urbanium AS foreslår å omregulere Malerhaugveien 19-23 fra industri til boligbebyggelse, forretning og kontor. Det foreslås bebyggelse plassert langs Malerhaugveien og Grønvoll allé med ca 128 leiligheter og utadrettet virksomhet i deler av første etasje ut mot Grønvoll allé og Malerhaugveien. Det sikres etablert gangforbindelse fra Malerhaugveien mot Fyrstikkalléen skole. PBE er svært positive til plangrepet og mener dette bidrar til å bygge opp under Malerhaugveien og Grønvoll allé som gaterom samtidig som det styrker den urbane strukturen på Ensjø. Plangrepet danner gode uterom for boligbebyggelsen og lager et større sammenhengende grøntområde sammen med skolens uteareal.» Ensjø aktuell informasjon skrev om dette i april.

I historikken til området kan man lese at Grønvold gård ble kjøpt av Søren Falch Muus i 1810. Gården ble kalt Muuseløkken etter eieren, og på eldre kart er den også navngitt som Kongsløkken. Våningshuset, sidebygningen og stabburet som ble oppført i 1825.

Urbanium skriver på sine sider at prosjektet snart kommer for salg.

 

Les på prosjektets hjemmeside

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon