Oslo kommune avholdt informasjonsmøte om utviklingen på Ensjø onsdag kveld.

På informasjonsmøtet var det representanter fra Bymiljøetaten, Eiendoms og byfornyelsesetaten, Utdanningsetaten samt Plan og bygningsetaten. Møtet ble avholdt på Teglverkets skole. Jeg tipper at nærmere 180 personer hadde funnet veien til møtet. Det var faktisk så mange folk som kom at arrangørene måtte sette ut flere rader med stoler, for at alle skulle kunne sitte.

Møtet ble offentliggjort i starten på september og det har vært flere påminninger om at det skulle gjennomføres. Det var på forhånd informert om at dette Informasjonsmøtet var det åttende i rekken.

Det var tre hovedinnledninger som ble fremført på møtet. Der var Anders Solheim fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som informerte om status i byutviklingen på Ensjø. Aaulv Bygland fra Bymiljøetaten i Oslo kommune (BYM) som orientere om planer for bygging av friområder, parker, grøntareal og Ensjø torg. Åsa Ytre fra Utdanningsetaten fortalte om skoleutbygging og planer for den nye skolen på Ensjø.  Ove Ellingsen fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten ledet møte.

Møtet var godt bygget opp slik at både nye beboere og folk som hadde vært på tidligere møter fikk god informasjon. Det var en gjennomgang av hvem som gjør hva på ensjøområdet og hvordan arbeidsfordelingen mellom kommunen og private gjøres. Det var i korte trekk en historisk oppsummering av hva som har skjedd på Ensjø frem til nå, fra vedtaket om Ensjøplanen i 2004. Det ble vist bilder av før og nå situasjonen flere steder på området.

Det ble også presentert planer fremover og hva som skal til for at ting kan skje. Fokuset her var på de to parkdragene. Der man regner med at første del av Vestre parkdrag (ca 50%) bygges i 2020 og at man i 2021 kan starte å bygge 2/3 av Østreparkdrag. Powerpoint presentasjonene som ble benyttet skal legges ut på Kommunens Ensjøside, så der kan de som er spesielt interesserte kikke på disse. ( Se lenke under saken)

Deltakerne på møtet vil nok vektlegge informasjonen ut ifra egne synspunkter og interesse, samt hvor man bor. Derfor vil dette innlegget være farget av mine oppfatninger.

Jeg synes det er flott at kommunen igjen avholder informasjonsmøte og håper at dette nå kan bli en årlig hendelse. Det aller mest oppløftende på møtet, etter min mening, var informasjonen om at man har vedtatt at det blir lysregulering av krysset Ensjøveien/Gladengveien. Denne informasjonen ble møtt med applaus på møtet. Dette vedtaket vil gjøre situasjonen mye bedre for gående i det krysset.

Deretter kommer informasjonen om at man på nytt starter opp arbeidet med å forberede innsending av planer for ny barneskole på Ensjø. Dette skal skje på eiendommen Grenseveien 73 og 91. Det kan se ut til at skolen som nå er utsatt til etter 2028, kan komme litt tidligere enn dette.

Synes også at informasjonen om at byrådet allerede har oversendt bystyrevedtaket som ble vedtatt 6.september til kommunens etater for oppfølging, lover godt i forhold til gjennomføringen av de enkelte punktene.

Av ting som kom som spørsmål på møtet vil jeg fremheve det om sikker skolevei og spesielt den midlertidige omleggingen av gangveien som mange skoleelever benytter fra Gladengveien opp til Hasle og Teglverket skoler. Her var ønsket om å få lys om kvelden og sikring av barn mot de mange og store lastebilene som nå kjører i Bertrand Narvesens vei for å komme inn/ut på byggeplassen for boligprosjektet Tiedemannsparken.

For de som fulgte ekstra godt med på møtet, så ble det også i en bisetning, gitt litt informasjon om kostnader for utviklingen av Ensjø. Det ble opplyst at man har planlagt at utviklingen og transformasjonen av Ensjø og de offentlige tiltakene er estimert til å koste kommunen 1 milliard kroner. I denne summen ligger kostnader til ned graving av høyspentledninger, Gladengveien, Ensjøveien, Hovinbekken og alle parker og parkdrag. Det ble opplyst at man frem til nå har brukt omlag 500 millioner av denne milliarden.

Noen eksempler på slike prosjekter er at Ensjø torg m/vannspeil koster omlag 22 millioner, brua over t-banen kostet ca 26 millioner. Hovinbekken langs Gladengveien kostet ca 25 millioner. Brua over Grenseveien og deler av Tiedemannsparken kostet ca 56 millioner. Tallene er hentet fra saker som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om tidligere.

Men det blir investert mer enn denne milliarden, for kostnader til skoler, barnehager og selve oppgraderingen av T-banestasjonen ligger ikke inne i den omtalte milliarden. Så dette tar kommunen over andre budsjetter. T-banestasjonen kostet ca 240 millioner, skoletomtene i Grenseveien kostet 260 millioner. Jeg har ikke kjennskap til kostnadene til barnehager på Ensjø.

Så kommunen bygger infrastruktur og offentlige tiltak på Ensjø området for minst 1,5 milliarder kanskje nærmere 2 milliarder kroner. Dette kommer selvsagt i tillegg til alt det de private utbyggerne bygger av boliger og grønne tiltak i tilknytning til hvert enkelt prosjekt som selges.

Til slutt kan man si at transformasjonen av Ensjø når det gjelder salg av boliger følger den oppsatte forventningen kommunen og grunneiere hadde når man planla. Det ble vist en graf over utviklingen av boliger og hvordan man på forhånd hadde forventet at dette skulle være og der ligger man nå rett under prognosen. Man ser også at utviklingen og reguleringen av nye eiendommer har gått fra vest til øst på Ensjø. Regulerings fokus er nå flyttet mer i retning av området rundt Helsfyr.

Når det gjelder bygging så gjenstår det imidlertid noen nøkkel eiendommer i Gladengveien som man ikke har nok informasjon om fremdriften på, til å kunne anta når de står ferdige og når de offentlige tiltakene rundt dem kan bygges ferdig.

 

Du kan lese mer om Ensjø på kommunenes Ensjøside!

Du kan lese tidligere saker på Ensjø aktuell informasjon som er relatert til dette under her!

Les sak om lyskryss i Gladengveien/Ensjøveien

Les om vedtaket i bystyret

Les om omlegging av veien i Bertrand Narvesens vei

Les om barneskole på Ensjø

Les sak om Østre parkdrag

Les sak om Vestre parkdrag