Det blir permanent lysregulering av krysset Ensjøveien og Gladengveien på Ensjø fra desember!

På informasjonsmøtet som kommunen avholdt om Ensjø, på Teglerket skole onsdag kveld. Ble det annonsert at man har gått inn for å øke trafikksikkerheten på Ensjø, igjennom å sette opp lysregulering i krysset Ensjøveien/Gladengveien.

Krysset i Ensjøveien/Gladengveien ble omtalt i Aftenposten i juli 2018 som at av Oslos ti farligste steder/veistrekninger basert på alle ulykkene som skjer der. Det er mange personer som krysser veien her på vei til og fra T-bane, butikker og trening. Det er også mange biler som kjører her både som jobbreiser og som handlene i de to butikkene Rema 1000 og Kiwi. Det er etablert sykkelbaner på begge sider av veien i både Ensjøveien og Gladengveien.

På møtet kunne representanter fra Bymiljøetaten opplyse om at beslutningen allerede er fattet og kontrakten er gitt til selskapet Swarco. De vil startet arbeidet med å montere lyskrysset så snart Ensjø torg med vannspeilet og gangveien på utsiden av vannspeilet er ferdige, i oktober. Det er et mål at de skal være i drift i løpet av desember!

Dette er et tiltak som vil kunne bedre trafikksikkerheten i dette området betraktelig. Når dette ble kunngjort på informasjonsmøtet brøt det ut spontan applaus i salen fra de nærmere 180 fremmøte personene. Dette tiltaket var folk veldig fornøyd med.

Dette var en skikkelig glad sak som kommunen kunne presentere på møtet. Jeg vil i morgen komme tilbake med andre ting som ble tatt opp på møtet!

Les tidligere sak om Ensjøveien og dette krysset