Opparbeidelsen av Vestre parkdrag på Ensjø kan komme igang igjen etter å ha fått ny rammetillatelse

 

Etter 7 måneders utsettelse har Vestre parkdrag igjen fått innvilget ny rammetillatelse. I saksinnsyn kan man lese at ny rammetillatelse ble gitt 28.august 2019. Da kan det kanskje bli litt fortgang i byggingen.

Det ble 15.november i 2018 søkt om rammetillatelse for å starte byggingen av Vestre Parkdrag på Ensjø. Den delen av parkdraget som ligger på Ferd sin eiendom langs Utsiktskvartalet, Petersborgkvartalet og bort til Tiedemannfabrikken skulle bygges ut.

Det ble i søknaden beskrevet at man ville etablere Vestre parkdrag del 1. Det ble også opplyst at hele Vestre parkdrag først ville kunne fullføres når de regulerte byggeområdene på sydøstsiden av parkdraget (Kolbergs eiendom) kommer til utførelse. Men man bygger det man kan på Ferd sin side av eiendommen.

Området skal gis en parkmessig utforming i samsvar med reguleringsbestemmelser. Området skal gis en god tilpasning mot bebyggelse og utomhusanlegg med et tydelig forvaltningsmessig skille.  Søknaden omfatter følgende tiltak: Etablering av park, Turvei-/gangvei med tilhørende mindre plassdannelser, Grusstier, Beplantning, Møblering, Belysning og overvannsanlegg (åpen-lokal overvannshåndtering).

Vestre Parkdrag kobler seg på Petersborgparken som allerede er opparbeidet og er en del av den fremtidige Petersborgaksen. Dette området ligger mellom Utsiktskvartalet og Petersborgkvartalet. Den ligger rett ved der den nye Barnehagen har åpnet!

Den første rammetillatelsen ble gitt 28.januar. Dette møtte betydelig motstand fra naboer og det kom inn klager på vedtaket. Dette gjaldt spesielt grusgangen utenfor Petersborgkvartalet. Det er på dette område del 1 av parkdraget er som smalest. Plan og bygningsetaten tok disse klagene på alvor og bad om at prosjektet skulle omprosjekteres

Grusgangen er etter endringene lagt lengre unna naboeiendommen og lengre ned i skråningen, noe som også muliggjør mer vegetasjon mellom stien og bebyggelsen. Plan- og bygningsetaten mener at den omprosjekterte utformingen i betydelig større grad enn tidligere ivaretar det private/offentlige skillet. (hele tillatelsen kan leses i lenke under saken)

Så nå da prosjektet har vært gjennom en runde hos kommunen, betyr det at man kan komme i gang med å bygge parkdraget. Det kan også se ut til at løsningen som er valgt aksepteres av de som bor langs parkdraget.

Så da er det bare å glede seg til at man kommer i gang med å bygge denne delen av Vestre parkdrag!

 

Les om den nye rammetillatelsen

Les tidligere sak om utvidelsen av Tiedemannsparken del 3