Arbeidet med Østre parkdrag på Ensjø er i planleggingsfasen

Da kan Ensjø aktuell informasjon avsløre litt av hvordan man planlegger Østre parkdrag på Ensjø! Parkdraget ble regulert i en større regulering i mars 2013 og har de samme bestemmelsene om opparbeidelse som resten av Ensjø planen og de reguleringsplanene som ligger i tilknytning til denne.

I en sak som gjelder en eiendom langs parkdraget, er det nå lagt ut en skisse fra hvordan man tenker at deler av parkdraget skal se ut. Det som presenteres er en skisse som er laget av Norconsult, som jobber med forprosjekt for Østre parkdrag for Bymiljøetaeten.

De eiendommene som er berørt av omregulering fra næring til bolig, slike som Malerhaugveien 28, Malerhaugveien 20 og Gladengveien 3 til 7 har dette liggende inne som rekkefølgebestemmelser. Det jobbes fortsatt med regulering av Ensjøveien 16 til 22.

Det kan være greit å kjenne til at kommunen også har startet en prosess der de som bor i den faste strukturen langs parkdraget og ikke er gjenstand for omregulering av sine eiendommer, siden januar har hatt dialog med kommunen om overdragelse av eiendom som skal ligge inne i parkdraget.

Men bildet som presenteres her, sier noe om hvordan kommunen som utbygger tenker seg dette utviklet!

Se lenke til hele skissen (større bilde)