Oslo kommune avholder åpent møte om byutviklingen på Ensjø 25. september

 

Oslo Kommune har laget brosjyre og sendt ut e-post med informasjon om at man igjen skal avholde et åpent møte om utviklingen på Ensjø. Dette er noe kommunen gjør med ujevne mellomrom, slik at beboere og nysgjerrige kan få litt utvidet informasjon om planene fremover.

Ensjø er stadig i utvikling, og området har siden forrige informasjonsmøte i 2016 fått mange nye beboere. Mange lurer på hva som skal skje videre, og tidsplanen fremover. For å orientere om kommunens arbeid på Ensjø inviterer vi til informasjonsmøte om status i byutviklingen på Ensjø.

Tid: Onsdag 25. september kl. 18:00-19:30.

Sted: Teglverket skole, Grenseveien 60 (møtet holdes i Kunnskapstrappen, inngang via hovedinngang A).

Hva skjer på informasjonsmøtet?

  • Eiendoms- og byfornyelsesetaten informerer om status i byutviklingen på Ensjø.
  • Bymiljøetaten orienterer om planer for bygging av veier, parker, grøntareal og Ensjø torg.
  • Utdanningsetaten forteller om skoleutbygging og planer for den nye skolen på Ensjø.

Det blir også mulighet til å stille spørsmål på møtet.