Veidekke og Oslo Areal fremmer nye planer for boliger på Helsfyr i nabolaget til Ensjø.

Grensesvingen 7 og 9 skisse Grensesvingen 7 og 9

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om Veidekke sitt kjøp av Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 og planene for å bygge boliger på eiendommen. Nå har dette prosjektet fått en ny vinkling. Eieren av Grensesvingen 7 Oslo Areal har blitt med på dette prosjektet og sammen fremmer de nå et stort prosjekt med Boliger og Næring midt på Helsfyr.

Veidekke har kjøpt næringsdelen av Grenselunden prosjektet i Grenseveien 97 og de har kjøpt næringseiendommen Grensesvingen 7 med den hensikt å omregulere dette til boliger. I de første planene hadde man klinket til med 15 etasjer på dette området.

Eieren av Grensesvingen 7 er nesten nettopp (i 2014) ferdig med en total rehabilitering av bygget som står der i dag. Igjennom å bli med på dette nye prosjektet så kan man få presset inn flere bygg på eiendommen, slik at man kan maksimere utnyttelsen av området.

Forslagstiller beskriver prosjektet slik. Forslagsstiller i samarbeide med eier av Grensesvingen 7, Oslo Areal, planlegger et bolig- og næringsprosjekt på Helsfyr. På grunn av tomtas sentrale beliggenhet i forhold til tiltenkt sentrumsfunksjoner på Helsfyr-Bryn i Hovinbyen, vektlegger forslagstiller en høy grad av fortetting. Det etableres en boligstruktur utformet i størst mulig grad som et storkvartal, omkring et avskjermet gårdsrom med solfylte uteoppholdsarealer. Ved at deler av byggene går opp i høyden vil boligene få gode utsikts og solforhold. Byggene trapper seg nedover fra det høyeste bygget på 16 etasjer langs kvartalets ytterperimeter for å slippe godt med lys inn i gårdsrom. Ved Fyrstikktorget ender boligbebyggelsen på sitt laveste, 7 etasjer. I gårdsrommet er det tenkt et bygg på 4 etasjer, mens ut mot Grensesvingen vil næringsbygget øke i etasjeantall for å markere overgangen til det urbane området utenfor. Byggenes sokkeletasjer ut mot offentlige gateløp/plasser vil henvende seg utad med full etasjehøyde og vil være egnet for strøkstjenlig næring. I området mot krysset Grenseveien/Grønvoll allè tenkes det et boligblokk på 10 -14 etasjer.

I de første rundene med prosjektet i Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 fikk Utbygger beskjed av PBE at byggene var for høye for dette området! Da hører man selvsagt på det PBE uttaler? Nei da, nå i det nye prosjektet har man øket etasjene til 16 etasjer.

På et generelt grunnlag er det interessant å se at grunneierne og eierne av næringseiendom nå trekkes mot å bygge boliger på Helsfyr området. De klemmer alle som en til med store høyder og høyutnyttelse i de første utkastene. Alle begrunner dette med planene for Helsfyr i Hovinbyplanen.

Men her kommer paradokset som utbyggere, politikerne og byråkratene enda ikke tar innover seg. I Hovinbyplanen er Helsfyr beskrevet som er næringsområde der man sier at det er et attraktivt næringsområde med et høyt antall arbeidsplasser og en tydelig industrihistorie Med den gode kollektivdekningen med arbeidsplasser for beboere i hele Osloregionen. Fyrstikktorget er en viktig del av et fremtidig Helsfyr. Med en kombinasjon av transformerte, eldre industribygg og moderne, miljøriktig bebyggelse god tilgjengelighet, vil dette bli et moderne og attraktivt næringsområde med høy tetthet på deler av området.

Kanskje man nå må se på denne planen og området rundt Helsfyr, som mer bolig og ikke så mye næring! Utbyggerne vil åpenbart ha mer boliger enn næring på eiendommene sine rundt Helsfyr om de kan velge, det viser de planene som så langt er lagt fram i år. Grunneierne vil gjerne bygge boliger, men de vil ha høydene og utnyttelsen til næringsbyggene. For her er det betydelig penger å tjene.

Det er allerede bygget boliger på Helsfyr og de er bygget i 4 til 7 etasjer og blir naboer til dette prosjektet. I Grenselunden prosjektet gikk man allerede på akkord med utearealene og man fikk lov til å bygge med mindre utearealer. Om det å fylle opp resten av indrefilen av Helsfyr området med høyhus som i hovedsak skal være boliger, uten at det er nok og gode utearealer på eiendommene er ikke lurt.

Jeg er for boliger på dette området, men utbyggere må moderere seg på høydene og de må sikre nok uteareal på bakken til at dette blir et trivelige og attraktivt område å bo og leve i.

PS! Har du kjøpt bolig i Grenselunden prosjektet så er det flere byggeprosjekter du bør følge med på og dette er ett av dem!

 

Veidekke Kjøper Grensesvingen 9

Veidekke kjøper Grenseveien 97

Les om forslag på 22 etasjer på Helsfyr

Les om rehabiliteringen av Grensesvingen 7

Les om tidligere planer på denne eiendommen

Les om Grenseveien 99

 

Grensesvingen 7 og 9 høyder G9 G97 og G7 008

G9 G97 og G7 011 G9 G97 og G7 017

 

G9 G97 og G7 016 G9 G97 og G7 023

 

G9 G97 og G7 020